Casa Judeţeană de Pensii Bihor a emis un comunicat de presă în care anunţă că se vor modifica toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială, al căror nivel se situează sub 2.300 de lei.

„Având în vedere prevederile dispozițiilor H.G. nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.40/13.01.2021, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 2.300 lei, începând cu data de 13 ianuarie 2021”, se arată în comunicatul de presă.

„Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru asigurații care au încheiate contracte de asigurare socială în baza Legii nr.263/2010 cu modificările și completările ulterioare o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”, se mai arată în acesta.

„Începând cu data de 13 ianuarie 2021 nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010 cu modificările și completările ulterioare este de 2.300 lei. Contribuția minimă de asigurare, reprezentând 25% din venitul minim asigurat, este de 575 lei. Facem cunoscut faptul că din inițiativa casei teritoriale de pensii se vor modifica toate veniturile asigurate înscrise în contractele de asigurare socială al căror nivel se situează sub 2.300 lei”, se arată în informare.

Salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.300 lei se va utiliza și în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr.163/2020 începând cu data de 13 ianuarie 2021. Noua valoare de 2.300 lei nu afectează contractele de asigurare socială care au fost încheiate până la data de 13 ianurie 2021 în temeiul O.U.G. nr.163/2020.