Consiliul Judeţean Bihor a publicat luni, 15 ianuarie, în transparență decizională, proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului județului Bihor și al instituțiilor subordonate pe anul 2024.

 

Potrivit proiectului de hotărâre, veniturile bugetului consolidat, în cuantum de 2.549.707.440 lei (2,54 miliarde lei – n.r.), reprezintă o creștere de 59,27% față de valorile aprobate în bugetul pentru anul 2023 și sunt compuse din: sume și cote defalcate din impozitul pe venit în cuantum de 165.460.000 lei; sume defalcate din TVA în cuantum total de 212.712.000 lei (sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate - 125.912.000 lei, sume defalcate din TVA pentru drumuri - 28.717.000 lei; sume defalcate din TVA pentru echilibrare - 58.083.000 lei), subvenții de la bugetul de stat în sumă totală de 235.152.000 lei; sume primite de la UE și alte organisme pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă - 1.677.819.260 lei; venituri proprii ale bugetului local - 49.813.000 lei (inclusiv cota de 2% din impozitul pe venit pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole și concerte); venituri proprii și alte surse (fonduri CASS, fonduri externe) ale instituțiilor subordonate - 46.872.460 lei; credit intern - 97.500.000 lei; excedent al bugetului local - 64.378.720 lei.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a Consiliul Județean Bihor la Secțiunea transparență decizională: https://www.cjbihor.ro/informatii-publice/transparenta/transparenta-decizionala/, la sediul instituției din Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, și, în plus, proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituției.

„În temeiul prevederilor art. 39 alin.3 al Legii nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, locuitorii unității administrativ-teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afişării acestuia pe website-ul și la avizierul Consiliului Judeţean Bihor”, precizează administraţia judeţeană.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul supus consultării se pot depune până la data de 30 ianuarie, ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: registratura@cjbihor.ro, prin poştă, pe adresa Consiliului Județean Bihor sau la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, între orele 8.00-16.00. Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al Județului Bihor și al instituțiilor subordonate pe anul 2024”.