Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, strada Parcul Traian nr. 18, organizează recrutarea candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne - sesiunea 2017.

 

Cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2017 se vor primi până la data limită: 26 mai 2017 (pentru instituţiile de învăţământ superior ale MAI, MApN şi Serviciul Român de Informaţii şi şcolile postliceale ale MApN); 21 iulie 2017, pentru  şcolile postliceale ale MAI. Pentru candidaţii care optează pentru mai multe instituţii de învăţământ, în dosarele distincte, rezultatul evaluării psihologice şi fişa medicală se depun în copii certificate pentru conformitate cu originalul. În vederea recrutării, candidaţii se adresează Serviciului Resurse Umane al IPJ Bihor, care realizează recrutarea în funcţie de judeţul de domiciliu/reşedinţă şi completează cererea de înscriere. Examinarea medicală şi evaluarea psihologică se realizează potrivit calendarului stabilit de unităţile care efectuează recrutarea. Verificarea aptitudinilor fizice ale candidaţilor se realizează la IPJ Bihor, unde sunt încadraţi candidaţii. Tematica şi bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaţilor şi planificarea probelor de concurs se afişează pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de învăţământ. Examinarea psihologică a candidaţilor se efectuează la nivelul IPJ Bihor, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele judeţene de poliţie. Tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia, precum şi rezultatele testării vor fi afişate pe site-ul https://bh.politiaromana.ro Secțiunea Carieră - Admitere 2017 respectiv la Avizierul unităţii din municipiul Oradea str. Parcul Traian nr.18, județul Bihor. Candidaţii înscrişi au obligaţia de a urmări site-ul respectiv şi de a se informa permanent cu privire la orice modificare adusă cu privire la admiterea 2017. Înscrierile se fac la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, din municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr.18,  în zilele de marți și joi, între orele 10.00 - 15.00, de unde se pot primi și informaţii privind documentele de înscriere, respectiv pentru întocmirea dosarelor de candidat, tematica şi bibliografia de concurs. Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefon 0259-403111 sau 0259-403112,- interior 20111, 20112 (şi pe site-ul https://bh.politiaromana.ro Secțiunea Carieră - Admitere 2017).