Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) şi art. 134 alin. (3) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Oradea, care va avea loc în data de 19 octombrie, ora 10.00 în Sala Mare de şedinţe a Primăriei municipiului Oradea.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor municipiului Oradea, şi este publicată pe site-ul oficial al instituţiei www.oradea.ro, potrivit dispoziţiilor art. 135 alin. (4) și alin. (5) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.