Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul de toamnă în perioada căderii frunzelor împotriva bolilor monilioză, bacterioză, antracnoză, ciuruire.

Tratamentul se aplică in vederea reducerii rezervei biologice de agenţi patogeni  la speciile sâmburoase prun, piersic, cais, cireş, vişin.

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1. Bouillie bordelaise WDG – 0,5%  sau,

2. Cuprofix ultra - 6 kg/ha                                                       

3. Cuproxat flowable – 0,35% 

4. Alcupral 50 PU – 0,2%.

 La efectuarea tratamentului se mai pot utiliza şi alte produse de protecţie a plantelor cu efect similar, omologate în România. Tratamentul se va efectua în perioada căderii frunzelor prin îmbăierea totală a pomilor. Frunzele căzute precum şi fructele mumificate din coroana pomilor se vor aduna şi vor fi eliminate.

La prepararea soluţiei se vor respecta toate instrucţiunile de folosire, de pe eticheta produsului. Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informaţiile privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor de către utilizatorii profesionişti vor fi completate la zi în Registrul de evidenţă a tratamentelor şi păstrate cel puţin 3 ani. După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului.

Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare precum şi Protocoalele de colaborare nr. 328482/2015 şi nr. 3242/F/2016.

ing. Virgil ITU