Oficiul Fitosanitar Bihor comunică tratamentul pentru combaterea dăunătorului păduchele din San Jose - tratamentul I, generația I, la pomii fructiferi (măr, păr, gutui). Se mai combat afide, defoliatoare, paduchele lânos, rapăn, fainare.

 

Efectuaţi tratamentul folosind unul din amestecurile:

1.  Mospilan 20 SG - 0.450 kg/ha + Score - 0.2 l/ha  sau

2.  Movento 100 SC - 1.87 l/ha + Luna Experience - 0.75l/ha sau 

3.  Juvinal 10EC - 0.05% + Dagonis - 1.2  l/ha.

4.  Ovipron Top - 2,5% + Merpan 80 WDG - 0.15% +Thiovit Jet 80WDG - 6kg/ha.

Se mai pot utiliza şi alte produse de protecția plantelor, omologate în România. Perioada optimă pentru efectuarea tratamentului 17-22 iunie 2021.

Tratamentul se repetă la 8-10 zile, folosind un alt amestec din cele menţionate mai sus. La prepararea soluției se vor respecta toate instrucțiunile de folosire de pe eticheta produsului.

Conform normelor Uniunii Europene privind ecocondiţionalitatea, toate informațiile privind utilizarea produselor de protecție a plantelor de către utilizatorii profesioniști vor fi completate la zi în Registrul de evidență a tratamentelor şi păstrate cel puțin 3 ani.

După golire, ambalajele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, soluţia rezultată golindu-se în rezervorul maşinii de tratat. Ambalajele se depozitează în magazii şi se returnează distribuitorului. Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii, protecţia albinelor şi a mediului înconjurător aşa cum prevede legislaţia în vigoare, se arată în buletinul întocmit de ing. Virgil Itu şi aprobat de şef serviciu ing. Nicolae Rugea.