Începând cu data de 1 noiembrie 2023, Direcția de Asistență Socială Oradea va asigura distribuirea formularelor tipărite, precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței, sezonul rece 2023 - 2024.

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada sezonului rece (01 noiembrie 2023 - 31 martie 2024) se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa în municipiul Oradea, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar și în funcție de sistemul de încălzire a locuinței utilizat: energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi (lemne) și/sau petrolieri.

Cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei se va raporta la valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire și de venitul net pe membru de familie/persoană singură. Valoarea de referință a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se stabilește, lunar, în limita consumului mediu, în funcție de prețul local al energiei termice facturate populației. Ajutorul pentru energie termică calculat nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, valoarea de referință stabilită lunar de către primar.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar (1 noiembrie 2023 - 31 octombrie 2024), inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei / lună pentru consumul de energie electric; 10 lei / lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei / lună pentru consumul de energie termică; 20 lei / lună pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri. Suplimentul de energie se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o parte din cheltuielile cu: iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință și asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate.

Valoarea ajutorului efectiv pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale sau energie electrică și a suplimentului pentru energie se regăsește în facturile emise de furnizori. Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie cu combustibili solizi și/sau petrolieri se achită pe bază de stat de plată.

 

Actele necesare

Distribuirea formularelor tipărite (cerere - declarație pe proprie răspundere), se va face la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea - str. Primăriei, nr. 42 - Serviciul Relații cu Publicul și Evaluare Inițială, în următorul interval orar: luni - miercuri, între orele 7.30 - 16.30, joi  - 7.30 - 18.30, iar vineri, între orele 7.30 - 16.00.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, distribuirea formularelor se va face și la Centrele Sociale Multifuncționale Rogerius ll (str. Ep. Ioan Suciu nr.1, bl. ZP1), Ioșia II (Aleea Călinului, nr. 9) și Nufărul (str. Nufărului, nr. 47, bl. D111), de luni până vineri, în intervalul de funcționare a acestora.

De asemenea, formularele pot fi descărcate și de pe site-ul Direcției de Asistență Socială Oradea, accesând link-ul https://daso-oradea.ro/articles/acordare-ajutor-incalzire-si-supliment-pentru-energie-2023-2024.

Totodată, pe site-ul instituției, secțiunea Acte necesare și formulare on-line - Serviciul Social, pot fi obținute informații despre: cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie; actele necesare în vederea obţinerii ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie; bunuri care exclud acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie.

Cererea, însoțită de documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia, precum și celelalte documente necesare se pot transmite către Direcția de Asistență Socială Oradea și on-line, pe adresa contact@daso-oradea.ro

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pentru întregul sezon rece 01.11.2023 - 31.03.2024 sau pentru o fracțiune din această perioadă, în funcție de data depunerii documentației.

Consumatorii vulnerabili care îndeplinesc condițiile sunt așteptați să-și depună solicitările în vederea accesării ajutorului începând cu data de 01.11.2023  până cel târziu în data de 20.11.2023. Ajutorul și suplimentul se pot solicita și ulterior datei menționate mai sus, urmând ca dreptul să se stabilească conform prevederilor legale.

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul persoanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de energie, solicitanții trebuie să îndeplinească aceleași condiții (privind veniturile și bunurile aflate în proprietate).

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și a suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de cinci zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face prin depunerea unei noi Cereri și declarații pe propria răspundere însoțită de documentele doveditoare care justifică modificarea.