La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor sunt scoase la concurs două posturi de agent de poliție, ambele din domeniul de activitate poliție canină.

Astfel, sunt scoase la concurs posturile - poz. 554 - Agent II (și conductor câini) prevăzut cu gradul de agent șef principal de poliție - la Poliția Municipiului Oradea - Biroul Ordine Publică - Compartimentul Siguranță Publică și Patrulare, Municipiul Oradea, județul Bihor, domeniul de activitate - poliție canină; poz. 555 - Agent II (și conductor câini) prevăzut cu gradul de agent șef principal de poliție - la Poliția Municipiului Oradea - Biroul Ordine Publică - Compartimentul Siguranță Publică și Patrulare, Municipiul Oradea, județul Bihor, domeniul de activitate - poliție canină.

Înscrierea candidaților pentru posturile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor se face exclusiv online, la adresa de mail: resurseumane@bh.politiaromana.ro. Înscrierea candidaților se va realiza pe structură, menţionând unitatea în care se regăsesc posturile, precum și pozițiile din statul de organizare, pentru care candidează (exemplu: Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliţiei Române pentru ocuparea posturilor de agent II (și conductor câini), prevăzute la pozițiile 554, 555 din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor - Poliția Municipiului Oradea - Biroul Ordine Publică - Compartimentul Siguranță Publică și Patrulare). Pentru accesarea informațiilor referitoare la condițiile participare la concurs, documentele necesare înscrierii, perioada de înscriere, tematica și bibliografia, graficul de desfășurare al concursului, precum și alte detalii referitoare la concurs vă rugăm să accesați linkul următor: https://hub.mai.gov.ro/recrutare/anunt/view?id=1192

Informații suplimentare pot fi obținute la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, telefon 0259/403.111, în intervalul orar 08.00 - 14.00 (doar în zilele lucrătoare).