La Restaurantul Butoiul de Aur, marți, 7 mai, a avut loc conferinţa de finalizare a proiectului „Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare.

Despre proiect

Începând din iunie 2017, timp de 24 luni, resortisanţi ai ţărilor terţe – RTT (migranţi cu o formă legală de rezidenţă pentru studii, căsătorie cu cetăţeni români, muncă etc.) şi beneficiari ai unei forme de protecţie internaţionale - BP (statut de refugiat sau protecţie subsidiară) au fost asistaţi prin servicii specifice de incluziune socială pentru a dobândi un grad ridicat de integrare în România, oferite de Centrul Regional de Integrare Filantropia Oradea și Centrul Regional de Integrare AIDRom Timişoara. Proiectul „Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți” este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare, în perioada 1 iunie 2017 – 31 mai 2019, în două etape de implementare. Bugetul total al proiectului, pentru o perioada de 24 de luni, este de 2.253.179,57 lei. În cadrul proiectului au fost oferite la CRI Oradea și CRI Timişoara servicii specializate de: consiliere socială şi juridică, asistenţă materială, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, în cadrul proiectului au fost formaţi 20 mediatori în cadrul a două sesiuni de formare, dintre care trei mediatori interculturali au fost angajaţi. Mai mult, au fost formați 40 voluntari în cadrul a două sesiuni de formare, care au participat la  crearea de reţele judeţene de voluntari. Au fost semnate șase parteneriate cu instituţii publice din cele șase judeţe, cu atribuţii în domeniul asistenţei migranților. În cadrul proiectului „Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți”, în cele șase județe de jurisdicție au fost asistați 742 beneficiari, în perioada iunie 2017- aprilie 2019.

Statistici

În anul 2018, în România, au fost depuse 2.138 de cereri de azil, în scădere față de anul trecut cu 125%. Au fost soluționate 554 de cereri de protecție internațională în etapa administrativă și, în 464 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție, dintre care 223 le-a fost recunoscut statutul de refugiat și 241 le-a fost acordată protecția subsidiară. Totodată, la nivel național, în perioada de referință, 1.146 de persoane au fost înscrise în programul de integrare, peste 470 sunt din Siria, 467 din Irak, 67 din Afganistan, precum și alte țări. În Timişoara, au fost depuse 1.004 de cereri de azil, în scădere față de anul trecut însă peste media anuală din ultimii 10 ani, ca urmare a trecerilor frauduloase a frontierelor, cu preponderență în zona de vest a țării. Peste 480 de persoane care au depus cereri de azil la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Timișoara (CRCPSA), fiind transferate și cazate în celelalte centre din cadrul Inspectoratului. Referitor la țara de origine, majoritatea străinilor care au solicitat acordarea unei forme de protecție din partea statului român provin din state precum Siria, Irak, Iran și Afganistan1.

CRCPSA Timișoara a soluționat peste 600 de cereri de protecție internațională în etapa administrativă și, în 36 de cazuri, a fost acordată o formă de protecție. Astfel, în cazul a opt străini a fost recunoscut statutul de refugiat și pentru 28 a fost acordată protecție subsidiară. Totodată, au fost emise opt hotărâri prin care s-a constatat încetarea formei de protecție acordate.

.