Casei Judeţene de Pensii (CJP) Bihor i-au fost repartizate 146 bilete de tratament balnear, aferente seriei 16, începând cu data de 29 octombrie, pentru mai multe staţiuni din ţară.

Staţiunile în care se acordă biletele de tratament sunt urmmătoarele: Sovata - 2 bilete, Herculane - 8 bilete, Slănic Moldova - 2 bilete, Buziaş - 2 bilete, Covasna - 6 bilete, Felix - 23 bilete, Geoagiu - 2 bilete, 1 Mai - 60 bilete, Moneasa - 12 bilete, Olăneşti - 2 bilete, Saturn - 10 bilete, Slănic Prahova - 2 bilete, Tuşnad - 1 bilet, Vatra Dornei - 8 bilete, Căciulata - 2 bilete şi Tăşnad - 4 bilete.

Biletele de tratament se pot ridica de la sediul Casei de Pensii Bihor, zilnic, conform programului de lucru, de luni până joi, între orele 8.00-14.00, vineri, între orele 8.00-12.00, până la data de 23 octombrie. Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc la data de 24 octombrie, începând cu ora 8.00.

„Biletele de tratament se eliberează conform criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear aprobate prin Ordinul nr. 27/13.01.2023 al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice, în baza cererii depuse şi a biletului de trimitere cu regim special eliberat de medicul de familie sau medicul specialist”, anunţă reprezentanţii CJP Bihor.

Potrivit acestora, persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I, care beneficiază de indemnizație de însoţitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoţiţi. De asemenea, însoţitorii persoanelor încadrate în grad de handicap grav/în gradul I de invaliditate trebuie să îndeplinească condiţiile de la art. 122 alin. 2 al Legii nr. 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

„Prin excepţie, pot beneficia de bilete de tratament fără a fi însoţite persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru îndemnizaţia lunară pentru însoţitor, respectiv pensionarii de invaliditate gradul I, care primesc indemnizaţia de însoţitor, în baza declaraţiei pe proprie răspundere din care reiese că se pot descurca singuri (fără însoţitor), pe perioada sejurului, ţinând cont și de faptul că bazele de tratament contractate funcţionează în regim hotelier, şi nu în regim de spitalizare”, menţionează reprezentenţii Casei de Pensii Bihor.

Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau unei alte persoane desemnate prin procură autentificată la notarul public din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să îl ridice.