Direcția de Asistență Socială Oradea invită astăzi, 28 iunie, de la ora 14.00, reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, fundații, partide, care au ca obiect de activitate promovarea drepturilor persoanelor de etnie romă sau delegați ai comunității locale a cetățenilor români aparținând comunității rome, la o întâlnire de lucru.

Evenimentul se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială Oradea, strada Primăriei nr. 42, în sala de ședințe din mansardă, scopul întâlnirii fiind constituirea Grupului de Inițiativă Locală (GIL). Potrivit prevederilor H.G. nr. 560/2022 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 principalele funcţii ale GIL sunt: de identificare a nevoilor comunităţii de romi specifice şi de identificare a soluţiilor şi facilitare a implementării acestora; de consultare asupra măsurilor care sunt necesare pentru incluziunea unei comunităţi şi reducerea stării de vulnerabilitate.

Constituirea Grupului de Inițiativă Locală vizează în principal coordonarea la nivel local a acţiunilor pentru incluziunea romilor și asigurarea de servicii de susținere specializate.