* De astăzi, 15 martie a.c., a devenit operaţională Măsura 125 - "Îmbunătăţirea şi dezvoltarea structurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii", măsură ce face parte din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).
* Proiectele se depun la sediul din Oradea al Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) Bihor, până în data de 15 aprilie, inclusiv.

Măsura 125 este împărţită în două submăsuri: submăsura 125 a - aferentă agriculturii, respectiv submăsura 125 b - aferentă silviculturii. Potenţialii beneficiari pentru submăsura 125 a sunt: reprezentanţii legali ai unităţilor administrativ-teritoriale deţinătoare de terenuri agricole şi/sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole; Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care deţin terenuri agricole şi/sau de infrastructură de acces la exploataţiile agricole; organizaţiile sau federaţiile de utilitate publică ale proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri agricole. Pentru submăsura 125 b, beneficiarii eligibili sunt: proprietarii sau deţinătorii privaţii de pădure (cu drept de administrare) persoane fizice şi juridice; asociaţii de proprietari sau deţinători privaţi de pădure, unităţi administrativ-teritoriale deţinătoare de pădure, ADI deţinătoare de pădure, cât şi Regia NaţionalĂ a Pădurilor ROMSILVA prin unităţile şi filialele din structura sa.
Informaţii suplimentare se pot obţine consultând "Ghidul solicitantului", document accesibil pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (www.apdrp.ro) şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (www.madr.ro). Totodată, cei interesaţi se pot adresa şi la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Bihor - Departamentul Dezvoltare Rurală sau la OJPDRP Bihor.