Cu ocazia unui interviu acordat recent, noul director general Dorel Dulău a prezentat câteva dintre obiectivele imediate și de perspectivă la conducerea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Bihor.

Cu o experiență de douăzeci de ani în administrare și în managementul spitalicesc, juristul Dorel Dulău a fost numit director general începând cu 1 iulie, trebuind să gestioneze, chiar din prima zi de mandat, una dintre cele mai importante probleme din fișa postului: contractarea cu unitățile spitalicești bihorene: „Am intrat direct în perioada de contractare, care s-a derulat în luna iulie. Cred că am gestionat cu echilibru perioada de contractare și toți factorii implicați au fost rezonabili și în atitudine, și în solicitări. Bineînțeles, toate spitalele vor mai mulți bani, dar, până la urmă, au înțeles că bugetul este limitat și au acceptat varianta noastră”.

Și contractul-cadru cu medicii de familie poate fi trecut la capitolul „Realizări”:

„Contractul-cadru cu medicii de familie este un lucru dus cu bine la sfârșit. Sunt peste trei sute de medici de familie și bineînțeles că au avut obiecțiuni, cel puțin în zona finanțării și la anumite prevederi din contract, dar, până la urmă, am ajuns la consens și, în mare parte, contractele cu medicii de familie au fost încheiate”.

Încă de la începutul dialogului nostru, Dorel Dulău a ținut să explice poziția pe care C.A.S. o deține, aceea de finanțatoare a sistemului medical bihorean, anunțând că intenționează să joace un rol mai activ în conturarea și aplicarea politicii de sănătate județene:

„Politica de sănătate, la nivel județean, este gestionată de doi poli, Direcția de Sănătate Publică și C.A.S. După cum vă spuneam, C.A.S. este cea care finanțează serviciile medicale prestate indiferent de furnizor, fie că e public, fie că e privat. Putem avea un rol mai static, doar să plătim serviciile medicale sau putem să ne activăm, putem să avem un cuvânt de spus în tot ceea ce înseamnă, de exemplu, specialitățile care sunt dezvoltate, numărul de paturi, creșterea sau scăderea acestuia. Doresc să am un rol mult mai activ, cel puțin să sugerez factorilor decidenți anumite lucruri care pot fi îndreptate și, bineînțeles, să comunicăm cu D.S.P. Cei de acolo au atribuții foarte bine delimitate, se ocupă de gestionarea serviciilor medicale, de dezvoltarea lor, aprobă, avizează structuri organizatorice, dar și noi putem ajuta la crearea unei politici locale de sănătate, pe care ulterior o vom pune în practică”.

Odată făcută această precizare preliminară, directorul general al C.A.S. Bihor a enumerat și detaliat câteva dintre obiectivele planului său managerial: digitalizarea, dezvoltarea secțiilor de îngrijiri paliative, comunicarea directă, profesională și transparentă cu asigurații, îmbunătățirea comunicării cu medicii de familie și dintre aceștia și unitățile spitalicești, inițierea unei colaborări eficiente și permanente cu administrațiile județeană și locale.

Abordând tema digitalizării, Dorel Dulău a menționat generalizarea utilizării semnăturilor electronice și a programărilor online, precizând că procesul este în plină implementare și se va extinde treptat.

În contextul unei populații tot mai îmbătrânite, dezvoltarea ofertei de îngrijiri paliative devine o necesitate:

„O specialitate cum este cea a îngrijirilor paliative reprezintă un obiectiv asumat. Vreau să vă spun că în multe zone ale Bihorului există numeroși oameni aflați în ultima perioadă a vieții, imobilizați la pat și care nu beneficiază de niciun ajutor. Cred că spitalele publice, gradual, ar putea să-și mărească și ar fi chiar indicat să crească numărul de paturi pentru îngrijiri paliative. Rolul Casei de Asigurări de Sănătate este de a finanța această creștere graduală a numărului de paturi.

De când am fost numit la conducerea Casei de Asigurări de Sănătate, am inițiat și am avut discuții cu administrațiile locale din județ și cu spitalele mari, și aici le-aș menționa pe cele din Aleșd, Beiuș și Salonta, pe subiectul îngrijirilor paliative, toți partenerii de dialog conștientizând necesitatea creșterii numărului de paturi. În plus, vom iniția curând o modificare a structurii organizatorice, o vom da la avizare Ministerului Sănătății, iar eu voi depune toate diligențele necesare pentru obținerea unei finanțări corecte”.

Pentru creșterea eficienței instituției pe care o conduce, Dorel Dulău propune o schimbare comportamentală, de atitudine, a tuturor funcționarilor C.A.S. Bihor. În acest sens, interlocutorul nostru a menționat transparența instituțională, comunicarea directă cu asigurații și eliminarea cozilor, ba chiar mutarea într-un nou sediu, adecvat serviciilor prestate.

„Încă din prima zi când am intrat în instituție - declara Dorel Dulău - am solicitat tuturor, de la portar, până la mine, inclusiv, o atitudine de respect și de comunicare față de cetățean, deoarece asiguratul vine pentru rezolvarea unei probleme medicale. Atitudinea funcționarului, de la portar până la director, este aceea de a soluționa problemele, iar dacă nu intră în competența noastră îl vom redirecționa într-o altă zonă.

Vreau ca instituția să aibă o mai mare deschidere față de cetățean, iar omul, când pleacă din această instituție, să fie cu zâmbetul pe buze sau, cel puțin, să fie conștient că funcționarii publici au depus tot efortul pentru rezolvarea problemei cu care a venit”.

În viziunea directorului general Dorel Dulău, transparența instituțională înseamnă facilitarea accesului publicului la toate informațiile legate de cheltuirea banului public:

„De aceea suntem funcționari publici, de aceea suntem puși în slujba cetățenilor, mai ales când este vorba de gestionarea banului public, transparența este obligatorie, nu doar în fața oamenilor care ne-au numit sau în fața instituțiilor de control, ci în fața fiecărui asigurat din județul Bihor”.

În plus, directorul C.A.S. Bihor promite mai multă rigoare în verificarea eliberării de rețete:

„Unul din obiectivele mele este întărirea serviciului de control al Casei de Asigurări de Sănătate. Cu siguranță, colegii mei vor fi obiectivi și-și vor face treaba fără nicio excepție; nu accept subiectivism față de niciun furnizor de servicii medicale!”

O altă prioritate comunicațională se referă la relația cu spitalele, cu administrațiile locale și cu ceilalți factori implicați în derularea actului medical:

„Unul dintre obiectivele stabilite în planul meu de management este comunicarea directă cu toate spitalele mari, publice, din județul Bihor; până la urmă, instituția C.A.S. răspunde și gestionează tot ce înseamnă finanțare pentru toate spitalele din Bihor. Săptămâna trecută am fost la Spitalul de Psihiatrie din Nucet, scopul fiind același ca la Beiuș. În continuare, încerc să ajung, săptămâna aceasta sau cea viitoare, la Aleșd, Salonta și voi lua toate spitalele publice, care sunt în subordinea administrației locale sau chiar a Ministerului Sănătății, cum e cazul Spitalului de Recuperare din Băile Felix, propunându-mi să ajung și acolo.

Îmi doresc o relație directă cu toți factorii implicați în actul medical, de la administrația publică locală, prefectură și până la Ministerul Sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Multe dintre problemele sistemului pot fi rezolvate printr-o colaborare inter-instituțională bazată pe legalitate și pe stabilirea unor obiective care să ajute cetățeanul.

Mi-am propus ca, măcar o dată pe trimestru să ajung în fiecare zonă a Bihorului și să am o relație directă de comunicare - aș zice, non-stop - cu administrația locală, indiferent de culoarea politică”.

Dialogul nostru a continuat cu concluziile vizitei de lucru din 2 august, de la Beiuș, unde Dorel Dulău s-a întâlnit cu medicii de familie din zonă, cu conducerea spitalului local și cu primarul Gabriel Popa:

„În această ședință, despre care noi zicem că a fost benefică și fructuoasă, am ajuns să stabilim câteva reguli de comunicare între medicii de familie și spitalul din Beiuș, relația și funcționarea între cele două părți, cea de medicină primară și cea de medicină spitalicească din Beiuș fiind foarte importante și din prisma degrevării zonei U.P.U. de la Oradea. Vreau să spun că este foarte important ca spitalul din Beiuș să se dezvolte, să crească, să-și creeze o politică de resurse umane la nivel local, pentru ca toate serviciile medicale spitalicești pentru populația arondată acestui spital să fie gestionate la nivelul acestei unități spitalicești. Bineînțeles, cazurile mai grave, care depășesc o anumită complexitate și nu pot fi soluționate la nivelul municipiului Beiuș, vor fi îndreptate spre Oradea.

Deschiderea față de politica administrației locale beiușene este totală, ca urmare, gestul meu de a mă deplasa acolo este unul de susținere a dezvoltării spitalului din Beiuș și a medicinei primare din zonă”.

Directorul general al C.A.S. Bihor a reținut câteva dintre problemele ridicate cu această ocazie de medicii de familie: scurtarea timpului de preluare a pacientului de către spital și legislația concediilor medicale. Dacă preluarea mai rapidă a pacientului de către spital poate fi rezolvată punctual, prin dialogul permanent dintre medicul de familie și unitatea spre care pacientul a fost direcționat, în cazul concediilor medicale este necesară implicarea Casei Județene de Asigurări de Sănătate, iar directorul acesteia a promis că va continua demersurile în această direcție:

„Plata concediilor medicale, în special pentru zona privată, a rămas o prioritate pentru mine și pentru instituția C.A.S. În prima săptămână după venirea mea, am solicitat rectificare și suplimentarea fondului pentru această zonă. În momentul de față, suntem cu concediile medicale plătite până în luna februarie a anului acesta și sperăm ca la următoarea rectificare să ajungem cât se poate de aproape de situația la zi cu plata concediilor”.