Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Bihor anunță că va intensifica în următoarea perioadă verificarea modului de eliberare a concediilor medicale pentru că, la nivel național, acestea au crescut de la 2,8 milioane în 2017, la 3,2 milioane în 2020.

Instituția aduce la cunoștința tuturor prestatorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Bihor, instituții de sănătate publică și privată (inclusiv medicii de familie), precum și tuturor bihorenilor, că planul de activitate al departamentului de control, din instituție, va fi actualizat, în conformitate cu politica stabilită la nivel național.

„Suntem în plin proces de extindere, graduală, la nivelul tuturor departamentelor din instituție, a semnăturii electronice. Digitalizarea, pe lângă extinderea semnăturii electronice, presupune și o activare a folosirii Dosarului electronic al pacientului, standarde care fac parte din obiectivele principale asumate la nivel politicii instituționale. Totodată, în contextul întăririi treptate a departamentului de control, prin dezvoltarea modului de organizare și activare a acestuia, în contextul național al creșterii numărului de concedii medicale acordate (în 2017 fiind emise 2,8 milioane, iar în 2020 fiind eliberate 3,2 milioane), vom intensifica acțiunile de verificare a modului de eliberare a concediilor medicale, dar și a prescripțiilor medicale”, se afirmă într-un comunicat al CAS Bihor, semnat de directorul general Dorel Dulău.

Conform aceleiași surse, măsurile vor fi luate și puse în aplicare cu respectarea accesului pacienților la eliberarea certificatului de concediu medical, în situația în care acest lucru este corelat cu starea medicală a pacientului și cu prevederile legale.

„Pentru că acțiunile de verificare se vor baza pe profesionalism, obiectivitate, și transparență, precizez că echipele de control vor avea, în componența lor, cel puțin un medic-absolvent al facultății de medicină generală”, se mai afirmă în comunicat.