Laboratorul de diagnostic molecular punct fix Beiuș din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bihor, situat în Municipiul Beiuș, str. Calea Bihorului, nr. 4B efectuează o gamă largă de analize medicale de microbiologie, serologie și parazitologie la solicitarea beneficiarilor, în zilele lucrătoare în intervalul orar 8.00-15.00.

Persoanele interesate, având asupra lor carte de identitate sau pașaport sau certificat de naștere (pentru persoanele sub 14 ani), se pot prezenta la adresa laboratorului în zilele lucrătoare, pentru recoltare și achitarea tarifului corespunzător analizei/analizelor solicitate, conform următorului orar: între orele 8.00 -10.00 - pentru recoltarea probelor biologice necesare analizelor pentru virusul SARS-CoV-2; între orele 8.00 -13.00 - pentru recoltarea/primirea probe bacteriologie/ parazitologie/serologie (inclusiv recoltare pentru testarea gratuită HIV); între orele 13.00 -15.00 - pentru eliberare rezultate. Buletinele cu rezultatele analizelor sunt eliberate în format tipărit sau pot fi transmise electronic la adresa de e-mail indicată de beneficiar. În funcție de tipul analizei, rezultatele pot fi comunicate: în aceeași zi în care s-a făcut recoltarea/primirea probelor pentru analizele RT-PCR, parazitologie, în 48-72 ore de la primirea probelor de microbiologie (culturi). Pentru informații suplimentare poate fi apelat Laboratorul Teritorial Beiuș al DSP Bihor la numărul de telefon: 0259/320820.