Guvernul a alocat luni, 8 iulie, 3 miliarde de lei din Fondul de rezervă pentru bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate. În plus, de la 1 iulie au intrat în vigoare mai multe modificări ale contractului-cadru, care vor ajuta la depistarea cancerelor, hepatitelor cronice B și C și a HIV/SIDA, în cazul gravidelor.

Proiectul actului normativ vizând măsurile necesare asigurării accesului continuu al pacienților la serviciile medicale până la finele acestui an a fost inițiat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu sprijinul nemijlocit al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Sănătății.

Suma alocată prin actul normativ adoptat luni va permite, în trimestrul IV al anului 2024, majorarea valorii punctului pe serviciu medical în asistența ambulatorie de specialitate pentru specialități clinice, de la 4,5 la 5 lei, menținerea valorilor punctelor „per capita” și pe serviciu în asistența medicală primară, precum și a valorii lunare pentru asistența medicală dentară. Astfel, se asigură accesul neîntrerupt al pacienților la servicii medicale, dar și predictibilitatea financiară a activității furnizorilor de servicii medicale.

Noi servicii de depistare și confirmare a unor boli grave

Principala noutate a modificărilor și completărilor Contractului-cadru care vor intra în vigoare de la 1 iulie va consta în introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate, pe principalele paliere de asistență medicală, în scopul depistării unor afecțiuni grave, respectiv cancerele, hepatitele cronice B și C, iar la gravidă și HIV/SIDA.

În asistența medicală primară se prevede ca medicii de familie să poată trimite și persoanele neasigurate la analize și la consultații de specialitate decontate de casa de asigurări de sănătate, în cazul în care suspicionează că respectivul pacient ar putea avea o boală oncologică.

Tot medicii de familie vor putea emite bilete de trimitere și pentru persoanele neasigurate, în vederea testării acestora pentru virusurile hepatitice B și C, precum şi pentru virusul HIV la gravidă, analizele respective urmând, de asemenea, să fie decontate de CAS. Dată fiind gravitatea acestor boli, este imperios necesar să se detecteze cât mai curând cazurile de infectare cu virusurile respective, pentru a se lua măsurile medicale necesare, persoanele depistate ca infectate urmând să beneficieze de acces la terapiile specifice.

Urmare a consultațiilor preventive din pachetul minimal din asistența medicală primară, medicii de familie vor emite pentru persoanele neasigurate bilete de trimitere pentru investigații paraclinice.

Și în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică se vor acorda servicii persoanelor neasigurate pentru depistarea și confirmarea diagnosticului de afecțiune oncologică, respectiv consultații, proceduri diagnostice și servicii medicale în scop diagnostic-caz. Medicii de specialitate din ambulatoriu vor putea, de asemenea, emite bilete de trimitere la analize și către unitățile sanitare cu paturi, pentru spitalizări de zi, în vederea confirmării afecțiunii oncologice.

În scopul lărgirii accesului pacienților, atât asigurați, cât și neasigurați, la serviciile complexe de tip diagnostic-caz din ambulatoriu, se va renunța la condiția impusă furnizorilor care efectuează astfel de servicii de a avea atât ambulatoriu de specialitate clinic, cât şi structură de spitalizare de zi în specialitatea respectivă. Excepție fac furnizorii care contractează tipuri de servicii pentru care este absolut necesară această condiție, cum ar fi, de exemplu, serviciile în scop diagnostic-caz acordate gravidelor cu risc crescut.

Totodată, se creează posibilitatea ca unele servicii medicale în scop diagnostic-caz să se poată acorda de unități medicale mobile și caravane medicale, pentru a permite accesul persoanelor din zone izolate la servicii de depistare precoce a afecțiunilor oncologice, precum cancerul de sân și col uterin.

Corelat cu noutățile din pachetele de servicii de la nivelul asistenței primare și de specialitate din ambulatoriul clinic, furnizorii de servicii paraclinice vor putea efectua și deconta analizele prescrise pentru persoanele neasigurate pe biletele de trimitere emise de medicii de familie și de medicii specialiști, iar unitățile spitalicești vor putea deconta serviciile de spitalizare de zi acordate persoanelor neasigurate cu suspiciune de afecțiune oncologică, pentru confirmarea diagnosticului.

„Reamintim că deja există prevăzută în legislație posibilitatea includerii persoanelor neasigurate în programele naționale de sănătate după confirmarea diagnosticului respectiv, aceste persoane fiind totodată asigurate fără plata contribuției, dacă nu realizează venituri”, se afirmă într-un comunicat al Casei de Asigurări de Sănătate Bihor.

Servicii psihologice specializate, pentru pacienții oncologici

Întrucât, în derularea și succesul tratamentului oncologic, contează mult starea de spirit a bolnavului, în scopul eficientizării combaterii cancerelor se introduc noi servicii conexe asistenţei medicale ambulatorii de specialitate clinică, destinate persoanelor asigurate. Acestea vor fi servicii psihologice specializate, furnizate de psihologi cu formare complementară în psihooncologie: consultații, consiliere, evaluare clinică și stabilire a planului de intervenție psihologică. Recomandarea serviciilor psihooncologice va putea fi făcută de medicii specializați sau supraspecializați în chirurgie oncologică, oncologie medicală, hematologie, oncologie şi hematologie pediatrică, radioterapie, precum și de medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu. Până la 30 iunie 2025 va exista o perioadă de tranziție în care serviciile psihologice vor mai putea fi acordate bolnavilor oncologici și de psihologii fără formare complementară în psihooncologie.

Unele dintre modificări vizează implementarea măsurilor care revin CNAS în Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului în România, aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările şi completările ulterioare. În acord cu acest plan, de la 1 iulie se schimbă și modul de raportare și decontare a serviciilor acordate persoanelor cu suspiciune oncologică, dar și bolnavilor de cancer, la nivelul unor categorii de furnizori de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Furnizorii respectivi vor ține evidențe distincte ale serviciilor acordate persoanelor menționate, iar finanțarea acestor servicii se va face de asemenea separat, prin acte adiționale la contractele existente. În acest mod, nu numai că se vor putea evidenția fondurile utilizate pentru depistarea și combaterea cancerelor, dar va exista și o imagine mult mai clară a tuturor serviciilor efectuate în acest scop.

Pentru serviciile de diagnosticare oncologică acordate persoanelor neasigurate, finanțarea nu se va face din contribuțiile plătite de asigurați, ci de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. La fel se va finanța și testarea persoanelor neasigurate în scopul depistării hepatitelor cronice B și C, precum și a infecției HIV la gravidă.

„Suntem convinși că noutățile din Contractul-cadru vor contribui substanțial la depistarea de afecțiuni grave în stadii incipiente, când șansele ca acestea să fie tratate, iar bolnavul să-și continue viața normală sunt mult mai mari. Aceste noutăți au fost supuse dezbaterii publice în transparență decizională și au constituit subiectul unei serii de întâlniri ale conducerii CNAS cu partenerii din sistemul medical, iar unele prevederi au fost reformulate ținându-se cont de propunerile primite” – a declarat Valeria Herdea, președintele CNAS.