„În toamna anului 2022, am găsit în arhiva Fundației Corneliu Coposu câteva documente istorice de mare importanță, pe care am decis să le publicăm”, scrie Ion-Andrei Gherasim, preşedintele Fundaţiei Corneliu Coposu. Primul dintre aceste documente a fost oferit şi ziarului Crişana spre publicare.

Primul document, „Notele dictate de Iuliu Maniu după ultima sa întâlnire cu MS Regele Mihai -13.06.1947” a fost dezvăluit publicului la deschiderea „Anului Iuliu Maniu” (150 de ani de la naștere și 70 de ani de la moartea sa), care a avut loc la Memorialul de la Sighet (3 februarie a.c.) și la Casa Memorială de la Bădăcin (4 februarie a.c.), de către Ion-Andrei Gherasim. Acesta a promis atunci că toate documentele istorice inedite vor fi publicate pe platforma fundație, Sens Politic, și în revista „Memoria”, preşedintele Fundaţiei Corneliu Coposu oferind şi ziarului Crişana documentul spre publicare.  

 

„Am venit la Majestatea Voastră pentru a vă comunica trei chestiuni de deosebită importanță și de mare urgență.

Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să pot îndeplini această datorie de conștiință a mea față de Majestatea Voastră și față de țară.

1. Guvernul Majestății Voastre continuă cu arestările prietenilor noștri politici fără nici un alt motiv decât cel că sunt adversari ai guvernului și prietenii noștri. Oamenii sunt arestați, mai bine zis sechestrați în cap de noapte, fără citațiune, fără audiere, fără a li se comunica motivul arestării și fără a fi pus în curs o procedură de orice natură în contra lor. Fără mandat de arestare, fără mandat de urmărire, ei sunt reținuți în acest timp îndelungat și nu li se comunică nici măcar motivul deținerii lor. În arest sunt ținuți sub un regim de teroare, inumană, parcă anume menită ca respectivii să moară prin inaniție. Ei sunt ținuți în camere întunecoase, fără plimbările reglementare. Cei bolnavi nu sunt izolați de ceilalți, nu au îngrijire medicală, sunt lipsiți de medicamente și lipsiți de cea mai elementară îngrijire necesară unei persoane bolnave. Este o rușine pentru țara românească ca oameni să fie în secolul de astăzi tratați în acest fel, chiar dacă ar fi cei mai mari criminali. Ei dorm în camere insalubre, pe ciment, lipsiți de cele mai elementare instalații sanitare necesare unui om din secolul în care trăim. Este o rușine pentru neamul românesc și pentru cei ce-l conduc astăzi, un astfel de tratament, dar mai ales este intolerabil pentru Majestatea Voastră, care este șeful efectiv al întregei (sic!) puteri executive în Stat, deci și a puterii judecătorești și a tuturor mijloacelor de coercițiune sau de penalitate.

Noi nu putem tolera acest tratament de care sunt împărtășiți membrii partidului nostru, numai pentru că ei sunt adversari politici ai regimului și prieteni politici de-ai noștri. Oamenii care operează aceste arestări ilegale și cei care țin efectiv arestați în aceste condiții aceste persoane, nu mai pot fi tolerați ca funcționari ai Statului. Procedarea lor la arestare și la deținere formează un abuz de putere, pentru care, moralicește și istoricește răspunde și Majestatea Voastră din momentul ce Majestatea Voastră cunoaște procedarea lor și cu toate acestea lasă ca ei să dețină pe mai departe puterea publică în Stat. Deci, rog pe Majestatea Voastră să dea imediat ordin miniștrilor de Interne și Justiție să nu continue aceste arestări și pe cei arestați în forma mai sus descrisă să-i elibereze imediat.

Regele a răspuns, că cunoaște lucrurile acestea, chiar ieri l-a făcut atent pe primul-ministru să nu continue cu aceste arestări. Primul-ministru a răspuns, că se pretind de la el noi arestări.

2. Cealaltă problemă urgentă de stat este foametea care bântuie în țară, care este așa de mare încât periclitează ființa poporului românesc și împiedică o evoluție biologică normală. Guvernul Majestății Voastre sau nu vrea, sau nu este capabil să înlăture flagelul foametei, în ambele cazuri el nu mai poate avea încrederea Majestății Voastre. Iar poporul nu a avut niciodată încredere în el. Deci trebuie înlăturat fără amânare, pentru că dăinuirea lui periclitează evoluția normală fiziologică a poporului român.

 Regele a răspuns, că cunoaște această chestiune și a cerut de la guvern ca să ia urgente măsuri.

Primul din stânga, A.I. Vîșinski (cu ochelari), dr. Petru Groza (în centru) şi Gheorghe Gheorghiu-Dej (în palton alb), triada decisivă în abolirea monarhiei în România

3. A treia chestiune nu mai puțin importantă și urgentă este vizita ostentativă a guvernului la Belgrad. Nu suntem încă exact informați ce au isprăvit acolo, știm numai atât, că au realizat o înțelegere culturală și că suntem în pregătire să realizeze o înțelegere comercială. Guvernul se pregătește să fixeze o politică, care să cuprindă în sine o confederație dunăreană cu Iugoslavia și Bulgaria și că pentru întregirea ei, intenționează să meargă la Budapesta în scopul realizării unei uniunii vamale cu Ungaria. Dacă guvernul Groza va reuși să realizeze aceste înțelegeri, Statul Român va fi încercuit de o mare slavă, cu sentimente și interes evident contrare celor ale neamului românesc. Deci, nu poate fi admisă o astfel de operațiune internațională direct contrară intereselor românești. Planul acesta este o parte integrantă a planului diabolic de a încorpora România în confederație sovietică. Cunoscând guvernul sovietic, repulsiunea poporului românesc față de tendințele de înglobare a Statului Român în alt organism de Stat, ei vreau să înfrângă cu forța rezistența poporului român, printr-o manevră de înglobare a României într-o etapă primă în confederație dunăreană, compusă din state comuniste, care agre[e]ază înglobarea lor în marele Stat sovietic. Prevăd cu siguranță, că aceste state vor fi atrase în Uniunea Sovietică și România fiind legată cu ele deodată, cu ele va fi înglobată și ea în Soviete. Rusia Sovietică contează cu împrejurarea că Majestatea Voastră nu va putea duce lupta de rezistență dacă România va fi înglobată în două state care fac parte din aceeași confederație. Rusia Sovietică și comuniștii speră că forța Majestății Voastre și a poporului românesc va fi doborâtă de forța sovietică și de forța celor două state slave, de care și-a legat soarta. Față de acest pericol evident, avantajele unei confederații dispar. Majestatea Voastră nu poate admite nici măcar discutarea acestei probleme. Pentru că, prins odată, Majestatea Voastră în această cursă, nu se va mai putea elibera din ea și Majestatea Voastră va fi în vârtejul pericolului de a pierde independența Statului în fruntea căruia stă și, în acelaș[i] timp, va pierde și posibilitatea de a lucra în libertate pentru prosperitatea neamului românesc.

Rusia Sovietică și comuniștii vreau să înlăture pe Majestatea Voastră. Ei vreau, ca Coroana să fie pierdută pentru Majestatea Voastră și guvernul actual al Majestății Voastre este de acord cu această chestiune. Cel mai elementar simț de conservare impune Majestății Voastre îndatorirea de a nu mai avea acest guvern alături de Majestatea Voastră.

Deci el trebuie imediat după ratificarea păcii înlăturat. Și până atunci este absolut necesar:

1) Ca Majestatea Voastră să oprească guvernul să continue cu arestările și, în cazul dacă guvernul nu ar urma ordinul Majestății Voastre, Majestatea Voastră să cheme la sine pe cei 3 șefi ai Misiunilor pentru a le comunica hotărârea Majestății Voastre de a nu mai tolera activitatea guvernului care compromite țara românească, care calcă legile pozitive ale țării, făcându-se evident vinovat de abuz de putere, de călcarea tratatelor internaționale și de călcarea drepturilor cetățenilor, bazate pe Constituție;

2) Majestatea Voastră este datoare față de poporul român și față de conștiința Sa proprie, să apere libertatea și independența țării și să taie de la început calea unei acțiuni de Stat menit să distrugă independența țării; rezultatul firesc al acestei chestiuni, va fi pierderea din partea Majestății Voastre a Tronului și a Coroanei, care nu sunt numai ale Majestății Voastre, ci sunt ale Națiunii. Acest lucru trebu[i]e împiedicat cu orice preț.

Rog pe Majestatea Voastră să-și dea seama de enorma răspundere care apasă umerii Majestății Voastre și să-și dea seama, că, cu toate greșelile care s-au făcut, încă poate fi salvată situația, dar nu se mai poate întârzia multă vreme. Pentru mine situația se prezintă clar. Comunismul a hotărât înlăturarea Majestății Voastre și a independenței țării. Întrebarea se pune precis: dacă Majestatea Voastră este hotărâtă să reziste acestei tendințe criminale, sau Majestatea Voastră este dispusă să lase, prin atitudine pasivă, curs liber acestor evenimente. Dacă este hotărâtă să salveze integritatea și libertatea țării noastre, sau este resemnată de a le pierde. Noi, care suntem gata să ne jertfim pentru salvarea țării și a Tronului, suntem la dispoziția Țării pentru a o servi, dar trebuie să știm urgent ce vrea Majestatea Voastră, ca să putem pregăti de bună vreme lupta pe care trebuie s-o ducem. Hotărârea supremă este la Majestatea Voastră. Noi avem să organizăm și să stabilim „mis-en-scéne” a celor ce trebuie să urmeze în interesul țării.

Regele a răspuns, că se va gândi.

În înche[i]ere am arătat că arestările sunt în directă legătură cu planurile de încorporare a României în confederația plănuită, urmărind imobilizarea conducătorilor Partidului Național Țărănesc și separarea lor de popor și de conducătorii lor de căpetenie.”