Binecuvântata rânduială din anul acesta a sincronizării praznicului săptămânal al „Duminicii Învierii Domnului” cu praznicul „Intrării în biserică a Maicii Domnului”, 21 noiembrie, s-a constituit într-o frumoasă zi de sărbătoare pentru Schitul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din localitatea Valea lui Mihai, Protopopiatul Marghita.

Este vorba despre un așezământ monahal dependent de Mănăstirea Izbuc și situat la frontiera cu statul maghiar. La această binecuvântată potrivire a lui Dumnezeu se adaugă și împlinirea unui deceniu de când Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei, la 21 noiembrie 2011, a târnosit lăcașul de cult al schitului.

Cu acest prilej, Chiriarhul locului a efectuat o vizită pastorală la acest așezământ monahal, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lucrărilor de extindere, înnoire și înfrumusețare a sfântului lăcaș, prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, și oficiind Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

Îndată după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, cea a Duminicii a douăzeci și șasea după Rusalii și cea a praznicului mariologic, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, Părintele Sorin Nistor, secretar la Protopopiatul Marghita, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2021.

La momentul Chinonicului, un grup de tinere credincioase de la parohia Ciuhoi, Protopopiatul Marghita, frumos înveșmântate în straie tradiționale, dar și cunoscutul interpret de muzică populara prof. Dănilă Filipoi, au interpretat cele dintâi colinde ale postului Nașterii Domnului din acest an, împodobind atmosfera de rugăciune cu vioiciunea versurilor ce ne vestesc, ca pentru prima oară, zorii Întrupării Domnului și ai Noului Legământ.

La finele Dumnezeieștii Liturghii, Ierarhul Oradiei a hirotesit întru iconom pe părintele Gheorghe-Florin Indrie, slujitor la schitul din Valea lui Mihai, ca o recunoaștere a meritelor deosebite, vădite de frumoasa activitate pastorală și administrativă, desfășurată cu evlavie și hărnicie în folosul comunității care slujește și frecventează acest așezământ monahal.

În continuare, Părintele Arhimandrit Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc și exarhul mănăstirilor și așezămintelor monahale din Episcopia Oradiei, a rostit un cuvânt ocazional în care a mulțumit Preamilostivului Dumnezeu pentru lucrarea sfințitoare care a însoțit și pecetluit eforturile Mănăstirii Izbuc și ale bunilor credincioși de a înnoi și înfrumuseța schitul închinat Preasfintei Fecioare de la Valea lui Mihai. Mulțumirile s-au îndreptat apoi către Chiriarhul locului, pentru părinteasca purtare de grijă și înalta binecuvântare arhierească și către oamenii de bine care s-au implicat pilduitor în toate demersurile de reabilitare și extindere a sfântului lăcaș. Nu în ultimul rând, Părintele Arhimandrit Mihail Tărău a evidențiat fructuoasa colaborare pe care a avut-o cu Părintele Gheorghe-Florin Indrie, care slujește cu devotament și jertfelnicie la schit. De asemenea, Starețul Mănăstirii Izbuc a prezentat credincioșilor prezenți lucrările administrative care s-au realizat între anii 2019-2021 la acest așezământ monahal. Dintre acestea amintim extinderea bisericii și pictarea în tehnica acrilic a pronaosului, montarea unui nou iconostas din lemn de tei, împodobit cu icoane noi, înlocuirea tuturor ferestrelor și ușilor, finisarea în întregime a exteriorului, recondiționarea turlei și construirea unei clopotnițe, în care s-au montat trei clopote, precum și reconstruirea corpului de chilii și a anexelor, reamenajarea grădinii, livezii și parcului schitului aflat în imediata apropiere a frontierei de stat.

La sfârșit, Episcopul Oradiei a ținut un cuvânt festiv în care i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în eforturile considerabile de a înnoi și înfrumuseța schitul, un veritabil străjer al credinței și al neamului la brazda apuseană a poporului român.