A fost hotărârea fermă a „îngerașilor”, așa cum au fost numiți de părintele paroh Iulian Robu, de la Sanctuarul Eparhial Maica Domnului, din Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, la sărbătoarea „Prima împărtășanie”.

 

Pentru acest eveniment, biserica a fost împodobită ca un colț de rai ceresc, cu cele mai frumoase flori albe, imaculate, ca sufletul copiilor care au îngenunchiat în fața Altarului Sfânt, pentru „a se uni cu Isus”.

Un eveniment extraordinar de important în viața copiilor, fiind, totodată, și un ritual sacru, prin care copiii și-au exprimat acordul de a trăi în comuniune și în armonie cu Dumnezeu și cu valorile creștine, prin primirea sacramentului sfânt al primei împărtășanii.

Cu deosebită emoție și dăruire, dar și a sentimentului de curățenie spirituală, a avut loc prima spovadă, procesul în care micul creștin își mărturisește pentru prima dată păcatele lui Dumnezeu în fața preotului.

Intrarea copiilor în biserică în alai, sub aureola credinței și a evlaviei, încărcați de importanța momentului la care participă, a înflăcărat sufletele tuturor credincioșilor pezenți și, mai ales, ale părinților și aparținătorilor copiilor, care au fost prezenți în biserică. Flacăra lumânarii purtată de copii a dovedit iluminarea în credință a copilor, dar și făgăduința de a trăi viața în deplină lumină, evlavie și fără de păcat.

În această mare zi, copiii au fost îmbrăcați ca niște îngerași, cu coronițe de flori albe, prin care se urmărește ca, în sufletul lor, să se sădească puritatea, pentru a-l primi pe Bunul Dumezeu sub Sfântul Trup și Sfântul Sânge, și astfel să poată trăi conform rânduielilor bisericești și a valorilor creștine.

Predica susținută de preacucernicul părinte paroh, Iulian Robu, a antrenat copiii spre a răspunde întrebărilor doveditoare ale cunoștințelor acumuate în perioada de pregătire, pentru a sublinia faptul că, prin sacramentul împărtășaniei, ne unim cu Cristos.

Soborul de preacucernici preoți - vicarul general Mihai Vătămănelu, preotul franciscan Gabriel Pal și parohul Iulian Robu, care au celebrat în fața Sfântului Altar, au condus la încărcarea sufletelor credincioșilor cu multă dorință de a urma, cu pași siguri, învățăturile dăruite de Sfânta Liturghie, pentru a fi vrednici de a primi sfânta împărtășanie. Desfășurarea evenimentului litughic a participării copiilor a fost pregătită cu multă dăruire de fratele călugăr franciscan Mihai Dumea, sora Ana Fărcaș, de preotul franciscan Gabriel Pal, sub coordonarea directă și exigentă a părintelui paroh Iulian Robu, cărora li se cuvine mulțumire și recunoștință pentru tot ceea ce aduce har și binecuvântare asupra credincioșilor păstoriți în Sfântul Sanctuar al Maicii Domnului.

Miorița SĂTEANU