Pe data de 4 iunie se sărbătorește Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile), fiind Duminica a 8-a după Paşti, iar luni, 5 iunie, Sfânta Treime (a doua zi de Rusalii). 

Pogorârea (Coborârea) Duhului Sfânt sau Cincizecimea este unul dintre marile praznice împărăteşti ale Mântuitorului, în care a fost alcătuită prima comunitate creştină, nucleul Bisericii de mai târziu.

Sărbătoarea cade întotdeauna la zece zile după Înălţare sau la 50 de zile după Paşti, când a avut loc evenimentul sărbătorit şi când evreii îşi serbau şi ei praznicul Cincizecimii. Este, totodată, sărbătoarea întemeierii Bisericii creştine, pentru că, în aceeaşi zi, în urma cuvântării însufleţite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creştinism aproximativ 3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creştină din Ierusalim, nucleul Bisericii de mai târziu. Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe apostoli, pentru început aceştia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei 12 au început să facă cunoscută învăţătura Mântuitorului către neamuri în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau cunoscuţi de mulţi dintre cei prezenţi ca fiind evrei simpli.

Printre lăcaşurile de cult din Oradea care îşi vor sărbători cu acest prilej hramul se numără biserica din cartierul Ioşia Nord (lângă Sala Sporturilor) şi biserica aflată vizavi de Şcoala "Oltea Doamna", iar din judeţ, bisericile din Tinca, Cărăsău, Gepiu, Roit, Salonta I, Săldăbagiu mic şi Sacalaslău.