În Parohia Adormirea Maicii Domnului din Oradea încărcătura spirituală a marii sărbători creştine a fost transmisă zilnic credincioşilor în perioada 1-14 august, prin devoţiunea Paraclisul Maicii Domnului a cărei expunere a fost susţinută de părintele invitat, Carol Martin.

Preacucernicul părinte Carol Martin a dăruit credincioșilor Învățătura Evangheliei. Prin aceasta a transmis sentimente de smerenie şi de evlavie, de admiraţie pentru Sfânta Maria, Maica noastră, Maica iubitoare, Maica îndrumătoare, Maica ocrotitoare a tuturor și, astfel, toate gândurile de credinţă s-au îndreptat spre virtuțile Ei şi spre dăruirea cu care veghează permanent asupra familiei, copiilor, mamelor, taților, bunicilor și străbunicilor. Procesiunea dedicată Sfintei Sărbători a Adormirii Maicii Domnului a oferit prilejul adevăratei comuniuni a confesiunilor, prin participarea  Preasfinției Sale Episcop Bocskei Laszlo (Episcopia romano-catolică) alături de Preasfinţia Sa Episcop Virgil Bercea şi de Vicarul general al Eparhiei, pr. Mihai Vătămănelul din Episcopia Unită cu Roma greco-catolică.
Pe tot parcursul Procesiunii de la Sanctuarul Eparhial al Maicii Domnului până la Bazilica romano-catolică, grupuri de copii au presărat petale de flori, iar soborul de preacucernici preoți şi fraţi călugări din Ordinul Franciscanilor Conventuali, împreună cu credincioșii au înălțat din inimă spre cer devoţiunea Sfântului Rozariu în prezența Statuii Maicii Domnului purtată de tineri Cercetași și în acordurile grupului de tineri ale căror instrumente au vibrat duios, pentru a interpreta cântecele dedicate Mariei, Regina Cerului.

După Procesiune grupul de pelerini conduși de preacucernicii preoți din parohia bisericii din Sântandrei au  parcurs cele 14 Stații ale  Devoțiunii, Calea Crucii în biserica Adormirea Maicii Domnului. După Liturghia de seară grupul Allegria al tinerilor, sub îndrumarea prof. George Demian au ținut Adoraţia euharistică ale cărei rugăciuni au transmis dorința arzătoare și aspirația de a-l primi pe Cristos și de a fi uniți cu EL prin Sfânta Împărtăşanie.
În  ziua de 15 August se comemorează trecerea Fecioarei Maria din această lume, prin  mutarea Sa la Cer cu trupul și sufletul. Sfânta Litughie din această zi a fost celebrată de preacucernicul pr. Mihai Vătămănelu, vicarul general al Episcopiei greco-catolice care, prin predica oferită, a dăruit cuvinte de încredere în rugăciunile rostite și adresate Maicii Sfinte, ca unei adevărate mame.

Miorița SĂTEANU