În cadrul Monitorului Oficial al României, Partea I, nr. 1051 din 3 noiembrie 2021, a fost publicată Decizia nr. 43/2021 pronunţată de către Înalta Curte de casaţie şi Justiţie legal constituită în cadrul completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept care viza sesizarea ce formează obiectul Dosarului nr. 643/1/2021, fiind stabilit faptul că - “Admite sesizarea formulată de Tribunalul București - Secția a V-a civilă în Dosarul nr. 34.108/299/2013* și, în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2.279 și ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriu numai dacă aceasta este emisă în garantarea unui contract de credit”.

Litigiul care a generat această decizie obligatorie faţă de toate instanţele de judecată naţionale, a pus în discuţie modalitatea de interpretare a prevederilor art. 632 alin. 1 Cod proc. civ. - “Executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu” si a prevederilor art. 632 alin. 2 Cod proc. civ. - “titluri executorii hotărârile executorii prevăzute la art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile definitive, precum și orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare”.

Instanţa supremă a stabilit că aceste doua texte de lege duce la urmatoarele concluzii: 1. orice executare silită trebuie să aibe la bază un titlul executoriu; 2. titlurile executorii sunt cele cărora legea le conferă această calitate, iar titlurile executorii pot să fie incluse în cadrul a două categorii, mai precis hotărârile judecătoreşti şi înscrisuri cărora legea le conferă calitatea de titluri executorii.

De asemenea a fost evidenţiat de către instanţa supremă faptul că - “analiza caracterului de titlu executoriu al scrisorii de garanție bancară din perspectiva legii speciale, trebuie notat că dispozițiile art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 prevăd următoarele - Contractele de credit, inclusiv contractele de garanție reală sau personală, încheiate de o instituție de credit constituie titluri executorii”.

Cu titlul de concluzie ÎCCJ a evidenţiat faptul că - “Față de toate aceste argumente se apreciază că scrisorii de garanție bancară, ca garanție autonomă specială, inclusă în categoria garanțiilor personale, nu i se poate nega, ci dimpotrivă, trebuie să i se recunoască natura de titlu executoriu, dar, în considerarea strictă a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, numai atunci când aceasta este emisă în vederea garantării unui contract de credit, întrucât aceasta este ipoteza de lucru a textului de lege care trimite la caracterul executoriu” (paragraf nr. 78 decizie).