Accesul la informaţiile care sunt catalogate de către legiuitor ca fiind de interes public se realizează cu respectarea prevederilor cuprinse în cadrul unui act normativ special, mai precis Legea 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

În primul rand, trebuie să observăm ce înţelege însăşi legiuitorul prin noţiunea de informaţie cu caracter public, iar definiţia o regăsim la art. 2 lit. b Legea 544 din 2001: „prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”.

De asemenea, există posibilitatea ca informaţiile care prezintă interes de natură publică să conţină date cu caracter personal, ipoteză în care ele sunt supuse cenzurii, iar prin informaţii cu caracter personal înţelegem conform art. 2 lit. c Legea 544 din 2001: „orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă”.

Fiecare autoritate publică are obligaţia legală de a avea în cadrul structurii organizatorii un departament care are ca specializare oferirea accesului persoanelor interesate la informaţiile cu caracter public: „Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu” – art. 4 alin. 1 Legea 544 din 2001.

Obligaţia de acces la informaţiile cu caracter public se realizează prin două modalităţi alternative, din oficiu şi la cererea persoanelor interesate, după cum subliniază şi prevederile cuprinse în cadrul art. 3 Legea 544 din 2001: „Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop”.

Conform art. 5 alin. 1 Legea 554 din 2001 fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu o serie de informaţii (expres prevăzute de la litera a până la litera i a art. 5 Legea 554 din 2001), printre care: actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.

Comunicarea din oficiu a acestor informaţii se realizează prin publicarea anuală a unui buletin informativ cât şi prin publicarea, cel puţin o dată pe an a unui raport de activitate, în cadrul Monitorului Oficial partea a III-a (art. 5 alin. 2 și alin. 3 Legea 544 din 2001).

Consultarea acestor informaţii se poate realiza fie prin analizarea lor în cadrul Monitorului Oficial, fie prin analizarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.