Odată cu acest articol vom încheia seria de articole prin care am analizat noua legislaţie în materia drepturilor consumatorilor introdusă prin OUG 34 din 2014.

 

În cadrul articolelor anterioare am prezentat cititorilor noştri unele dintre drepturile consumatorilor, mai precis am atras atenţia asupra faptului că în conţinutul contractelor încheiate între consumator şi profesionist trebuiesc obligatoriu inserate o serie de elemente destinate informării consumatorului, am atras atenţia asupra existenţei dreptului de retragere a consumatorului din cadrul contractelor incheiate, iar în cele ce urmează vom prezenta alte drepturi pe care le deţine consumatorul. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 18 din O.U.G. 34 din 2014, consumatorul are dreptul, cu excepţia cazului în care părţile au convenit altfel, să intre în posesia fizică sau controlul produselor comandate, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, în decurs de cel mult 30 de zile de la încheierea contractului. În cazul în care profesionistul nu livrează produsele în termenul de 30 de zile şi nici în termenul suplimentar acordat de către consumator, acesta din urmă are dreptul, după caz, la rezoluţiunea sau rezilierea contractului (articolul 18 aliniatul 2 O.U.G. 34 din 2014). Ca şi efecte juridice produse de rezilierea ori rezoluțiunea contractelor, profesionistul trebuie să ramburseze fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul contractului de către consumator, în decurs de cel mult 7 zile de la data la care consumatorul a comunicat profesionistului decizia sa de terminare a contractului (articolul 18 aliniatul 4 O.U.G. 34 din 2014 ). De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 19 din cadrul O.U.G. 34 din 2014, este interzis profesioniştilor să perceapă de la consumatori comisioane aferente utilizării unui anumit mijloc de plată care depăşesc costul suportat de profesionist pentru utilizarea unor astfel de modalităţi de plată. Mai mult, în conformitate cu prevederile articolului 21 din O.U.G. 34 din 2014,  în cazul în care un profesionist operează o linie telefonică pentru a putea fi contactat prin telefon cu privire la contractul încheiat, consumatorul nu este obligat să plătească, la contactarea profesionistului, mai mult decât tariful de bază. În măsura în care nu sunt respectate prevederile O.U.G. 34 din 2014, consumatorul are posibilitatea de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ori Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, instituţii care pot să aplice sancţiuni contravenţionale faţă de profesionist, cu limite cuprinse între 1.000 de lei şi 5.000 de lei (articolul 28 O.U.G. 34 din 2014). Astfel, cu titlu de exemplu profesionistul poate să fie sancţionat cu o amendă cuprinsă între 2.000 de lei şi 5.000 de lei, pentru nerespectarea cerinţei de a furniza informaţii într-un mod vizibil, lizibil şi uşor de înţeles, precum şi pentru nerespectarea de dreptului de retragere.