Vom continua în demersul nostru, de a prezenta cititorilor noştri,  legislaţia care reglementează încheierea contractelor la distanţă, informaţiile fiind de un interes major în contextul social actual, incidenţa contractelor dintre profesionişti şi consumatori care sunt încheiate la distanţă fiind tot mai mare.

Astfel, după ce am prezentat informaţiile prealabile, încheierii contractului, care trebuiesc a fi prezentate consumatorului de către profesionist, vom prezenta condiţiile de formă necesare a fi îndeplinite pentru valabilitatea contractului. Pentru contractele care se încheie la distanţă, conform art. 8 alin. 9 OUG 34/2014 - “Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către profesionist a acceptării comenzii transmise de consumator”, aşadar, anterior momentului încheierii contractului la distanţă, între profesionist şi consumator are loc un schimb de informaţii, mai precis profesionistul comunica informaţiile obligatorii faţă de cosumator, necesare pentru încheierea contractului, acestea pot să fie sau nu acceptate de catre consumator (cum ar fi preţul, termenul de livrare, caracteristicile produsului, termen de livrare, modalitatea de plată acceptată, etc.). Acceptul dat de către consumator nu echivalează cu încheierea contractului, ci numai după ce avem o confirmare din partea profesionistului, confirmare care se realizează pe un suport durabil (de obicei această confirmare vine pe adresa de email a consumatorului) se consideră încheiat contractul şi obligaţiile şi drepturile părţilor vor produce efectele juridice. Obligatoriu, conform art. 8 alin. 3 OUG 34/2014 - “Site-urile comerciale indică clar şi lizibil, cel mai târziu la începutul procesului de formulare a comenzii, dacă se aplică vreo restricţie în ceea ce priveşte livrarea şi care sunt mijloacele de plată acceptate”. În cazul contractelor încheiate în afara spaţiilor comerciale, profesionistul are obligaţia de a transmite informaţiile prealabile consumatorului pe suport hârtie şi numai în cazul în care consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil (art. 7 alin. 1 OUG 34/2014). De asemenea profesionistul are obligaţia de a furniza consumatorului un exemplar original al contractului semnat sau confirmarea contractului pe suport hârtie şi numai  dacă consumatorul este de acord, pe un alt suport durabil (art. 7 alin. 2 OUG 34/2014).

Bineînţeles că toate aceste operaţiuni materiale trebuie să poate să fie dovedite în ipoteza unui posibil litigiu între părţi, astfel vorbim despre furnizarea informaţiilor prealabile, predarea unui exemplar in original al contractului semnat. În cazul în care urmează să se încheie un contract la distanţă prin intermediul telefonului, profesionistul trebuie să confirme oferta consumatorului, al cărui angajament începe doar după ce acesta a semnat oferta sau după ce şi-a trimis consimţământul scris. Aceste confirmări trebuie făcute pe un suport durabil (art. 8 alin. 6 OUG 34/2014).