Subiectul acestui articol a fost prezentat în fiecare an, în perioada sezonului rece, când se înmulţesc accidentele care se produc ca urmare a necurăţării trotuarelor din faţa imobilelor, de gheaţă ori de zăpadă.

Prezentul articol vine şi prezintă unele informaţii folositoare unui justiţiabil care doreşte ca cei vinovaţi să fie traşi la răspundere, pentru orele pe care le petrece la medicul de familie, pentru eventuale investigaţii, aceasta în cel mai fericit caz, deoarece nu de multe ori victimele acestor accidente, sunt persoane care au deja o vârstă şi care la cel mai mic şoc pot suferi fracturi destul de complicate. În primul rând, justiţiabilul trebuie să cunoască faptul că drepturile deţinute de către acesta, în ipoteza în care se produc astfel de accidente sunt cuprinse în cadrul a două acte normative, Codul civil şi Regulamentul aferent Hotărârii de Consiliu Local nr. 725 din 2006, modificată prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 760 din 2009. Primul text legal şi cel care îi conferă drepturile cele mai largi, este cel cuprins în cadrul Codului civil la articolul 1357 aliniatul 1 care stabileşte faptul că „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare”. Textul normativ este extrem de clar în ceea ce priveşte redactarea acestuia, mai precis ne evidenţiază faptul că pentru a exista o răspundere pentru prejudiciul cauzat trebuie în primul rând să existe o faptă ilicită (adică o faptă prin care se încalcă o regulă, o activitate care trece dincolo de tiparul legislativ).

Această faptă constă în necurăţarea trotuarului aferent imobilului unde locuim, de gheaţă ori de zăpadă, faptă care contravine prevederilor art. 41 lit. f din Regulamentul aferent Hotărârii de Consiliu Local nr. 873 din 2018. De asemenea avem nevoie de existenţa vinovăţiei - vinovăţia există chiar şi în cazul în care datorită unor deficienţe organizatorice (în cazul imobilelor cu mai mulţi proprietari), precum şi în cazul în care datorită lipsei de interes (în cazul imobilelor cu un singur proprietar) se omite curăţarea trotuarului de gheaţă ori de zăpadă. Un aspect extrem de important care trebuie să fie menţionat, este faptul că prevederile Codului civil acordă dreptul justiţiabilului să solicite despăgubiri, însă prevederile hotărârilor locale, acordă dreptul justiţiabilului să sesizeze poliţia locală în vederea aplicării unei amenzi contravenţionale faţă de proprietarul/proprietarii care nu şi-au respectat obligaţiile legislative şi a cărei cuantum poate să ajungă până la suma de 2.500 de lei. Justiţiabilul care se va regăsi într-un astfel de eveniment şi care a suferit un prejudiciu ca urmare a încălcării obligaţiei de curăţare a troturarului de gheaţă ori de zăpadă, va putea introduce o acţiune în pretenţii pe care o va îndrepta fie împotriva asociaţiei de proprietari, fie împotriva proprietarului imobilului în faţa căruia s-a produs accidentul.