În cadrul prezentului articol ne vom ocupa de sancţiunile disciplinare care pot să fie aplicate angajatului de către angajator, procedura de aplicare şi modalităţile prin care astfel de sancţiuni pot să fie contestate.

Răspunsul cu privire la toate aceste întrebări sunt oferite de către un act normativ, care reglementează relaţiile contractuale între angajat şi angajator, acest act normativ este Legea 53 din 2003, sau Codul muncii. Încă de la început trebuie să evidenţiem faptul că Legea 53 din 2003 a suferit ultima modificare ca urmare a adoptării Legii 40 din 2011 şi tot prin aceast act normativ a fost realizată o renumerotare a articolelor iniţiale. Codul muncii stabileşte în mod expres care sunt motivele pentru care un contract individual de muncă poate să înceteze să îşi mai producă efectele, iar aceste motive sunt stabilite de la art. 61 şi până la art. 67 inculsiv. Motivele pentru care un contract individual de muncă poate să înceteze să îşi mai producă efectele sunt clasificate de către legiuitor în două categorii, motive care ţin de persoana angajatului şi motive care nu ţin de persoana angajatului. În cadrul primei categorii evidenţiate anterior, întâlnim la art. 61 lit a din cadrul Codului muncii  prevederea legală conform  căreia un contract individual de muncă poate să fie desfăcut „în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară”. După cum se poate observa din lecturarea textului legal angajatorul poate să desfacă un contract individual de muncă în cazul în care angajatul săvârşeşte fapte care conform regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă reprezintă abateri disciplinare. Nu orice fel de faptă care încalcă prevederile regulamentului intern, contractului individual de muncă sau contractului colectiv de muncă şi care deşi reprezintă abatere disciplinară duce automat la desfacerea contractului individual de muncă, ci doar acele fapte care fie sunt considerate abateri disciplinare grave, ori deşi nu sunt considerate abateri disciplinare grave sunt săvârşite în mod repetat de către angajat. Important de precizat faptul că săvărşirea unei abateri disciplinare grave ori săvârşirea repetată a unei abateri disciplinare acordă dreptul angajatorului să aplice una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 248 alin. 1 lit. a până la lit.e din cadrul Codului muncii. Angajatorul nu este obligat să aplice direct sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă, acesta poate să aplice oricare dintre sancţiunile stabilite de către legiuitor şi numai de către acesta.

În ceea ce priveşte modalitatea prin care se poate aplica angajatului sancţiunea aferentă abaterii disciplinare săvârşite, aceasta va face obiectul următorului articol.