Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, va conferenția vineri, 21 iunie, la Universitatea din Oradea, cu ocazia aniversării a 15 ani de existență a Centrului de Studii Interdisciplinare. Tema conferinței va fi „Avram Iancu – vizionarul”.

 

O serie de manifestări științifice marchează, în luna iunie, împlinirea a 15 ani de la înființarea Centrului de Studii Interdisciplinare al Universității din Oradea.

Cel mai important dintre momentele celei de a XVI-a ediții a Conferinței Internaționale „Izvoarele istoriei și interpretările istoricilor” va fi conferința publică susținută de acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop vineri, 21 iunie, la ora 10.00. Cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la nașterea Crăișorului Munților, președintele Academiei Române va vorbi, în Aula Magna a Universității din Oradea, despre „Avram Iancu – vizionarul”.

În aceeași zi va avea loc și inaugurarea sălii Sever Dumitrașcu, din incinta Centrului de Studii Interdisciplinare al Universității din Oradea.

Între 20 și 23 iunie, cât timp vor dura lucrările Conferinței Internaționale „Izvoarele istoriei și interpretările istoricilor”, specialiști ai acestui domeniu, din Albania, Italia, Polonia, Republica Moldova, Muntenegru, Ungaria și România vor aborda, în peste 50 de comunicări științifice, subiecte din cele mai variate, de la adevăr și neadevăr în istoria evului mediu, colaborare transfrontalieră România – Ungaria, înainte și după 1989, negocierile din 1921 privind uniunea dinastică dintre Regatul României și Regatul Ungariei, Mihail Sebastian și problema dublei identități, arhivele venețiene ca sursă documentară pentru istoria Transilvaniei, secolele XVI-XVII și multe altele.

Evenimentul științific este organizat de prof. univ. dr. habil. Sorin Șipoș, prorector al Universității din Oradea, cel care a înființat și condus, începând din 2009, Centrul de Studii Interdisciplinare.

„În cei 15 ani de activitate, Centrul de Studii Interdisciplinare s-a impus în cercetările de istoriografie românească prin noile direcții de cercetare promovate, consacrate problematicii frontierelor politice, etnice, confesionale din Vestul și Estul spațiului românesc, prin dialogul între științele de graniță, cu deosebire între istorie și filologie, promovând și analizând surse documentare noi și încurajând analiza comparatistă în scrisul istoriografic din România și Republica Moldova. Numeroasele lucrări ce au văzut lumina tiparului sub egida Centrului, de asemenea studiile și articolele publicate de membrii Centrului, precum și numeroasele manifestări științifice, dublate de publicarea volumelor cu lucrările prezentate la conferințele științifice, sunt o dovadă a strategiei și a implicării asumate de către membrii Centrului de Studii Interdisciplinare în dialogul fertil al cunoașterii trecutului prin lărgirea bazei documentare și prin apelul la metode noi de cercetare”, spune Sorin Șipoș.