Asociația Filantropia Oradea a organizat marți, 14 iunie, la Restaurantul Butoiul de Aur, conferinţa de lansare a proiectului Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecţie şi pentru străinii cu şedere legală în România, în Regiunea de Vest, care va fi implementat pe o perioadă de 12 luni, în judeţele Bihor, Arad şi Hunedoara.

 

Grupul ţintă al proiectului de integrare este reprezentat de resortisanţii ţărilor terţe cu drept de şedere pe teritoriul României (posesori ai unui permis de şedere), precum şi beneficiarii unei forme de protecţie internaţională (refugiat), care necesită sprijin în vederea acomodării şi integrării pe teritoriul României. În data de 30 septembrie 2015, în România se aflau înregistraţi cu şedere legală 59.264 străini (RTT) şi 2.542 BP. Conform statisticilor Inspectoratului General pentru Imigrări, la 30 septembrie 2015, în Regiunea vizată (Regiunea 5), situaţia se prezenta în felul următor: Timiş (3576), Arad (1101), Bihor (979), Hunedoara (575), Mehedinţi (338) şi Caraş Severin (387). Proiectul este implementat de AIDRom - Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie – Biroul din România şi Asociaţia Filantropia Oradea, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul Azil, Migraţie şi Integrare. În cadrul proiectului vor fi oferite servicii specializate de consiliere socială şi juridică, asistenţă materială pentru categorii vulnerabile, cursuri de limba română şi acomodare culturală, activităţi de petrecere a timpului liber pentru migranţi, acţiuni specifice pentru beneficiarii minori ai grupului ţintă şi medierea relaţiei migranţilor cu instituţiile implicate în proiect. De asemenea, în cadrul proiectului vor fi formaţi şi angajaţi șase mediatori interculturali, se vor crea reţele judeţene de voluntari şi se vor organiza cursuri de formare pentru reprezentanţii instituţiilor publice din cele șase judeţe cu atribuţii în domeniul asistenţei migranților. Prin acest proiect se urmăreşte creşterea nivelului de integrare socială a persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe din Regiunea 5, prin dezvoltarea şi susţinerea unor programe de integrare individualizate precum şi accesul acestora la servicii sociale complexe; dezvoltarea şi consolidarea reţelelor de suport locale interinstituţionale pentru facilitarea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe, în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi; creşterea gradului de implicare a membrilor reprezentativi din comunităţile de străini precum şi crearea şi consolidarea unor reţele de voluntari locali, în vederea integrării persoanelor cu o formă de protecţie şi a resortisanţilor ţărilor terţe în judeţele: Bihor, Arad, Timiş, Caraş Severin, Hunedoara şi Mehedinţi. La evenimentul de lansare au luat parte reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Imigrări Bihor, ai autorităţilor locale cu atribuţii în procesul de integrare a migranţilor din judeţul Bihor, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale care lucrează cu migranţi, precum și reprezentanţi ai comunităţilor de străini din zona de vest a ţării.