Expoziția de icoane a studenților programului de studiu Arte Plastice - Pictură, Departamentul de Arte Vizuale, Facultatea de Arte, din cadrul Universității Oradea, intitulată “Bucurii Duhovniceşti”, se desfășoară în incinta Bibliotecii Universității Oradea - parter, în perioada 10 aprilie - 10 mai 2023.

Vernisajul expoziţiei are loc azi, 10 aprilie 2023, la ora 16.00. Expoziția reunește lucrări de pictură iconică, pe suport de lemn și sticlă, realizate de către studenți în tehnicile și instrumentele picturii vechi medievale, sub directa coordonare a lectorului univ. dr. Titiana Alina Marcu. Cercetarea iconografică este asimilată de studenți cu respect față de imaginea sacră ca reprezentare a transcendentului. Dacă pictura icoanei pe sticlă redă expresia teologiei populare, prin compoziție și tehnică, adaptate materialului fragil al suportului, pictura pe lemn arată creșterea progresivă a luminii, prin suprapunerea straturilor, de la grund spre dezvăluirea treptată a luminii cunoaşterii, transfigurată în chip. Expoziţia studenților aduce instituţiei de învăţământ un plus de vizibilitate în ochii opiniei publice, iar fiecare lucrare este înțeleasă ca respect pentru tradiția picturii creștine și etapă spre cercetarea creativă.