Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea își dezvoltă tot mai mult fața europeană prin proiecte și parteneriate de mare anvergură. Până în 2027, Colegiul va derula proiecte în care vor fi implicate în jur de 118 cadre didactice și peste 650 de elevi.

Unul dintre obiectivele pe care Colegiul Național „Mihai Eminescu” le-a urmărit cu consecvență în ultimii ani vizează componenta de internaționalizare a activităților prin diversificarea și lărgirea portofoliului de parteneriate și proiecte pentru promovarea educației pentru cetățenie europeană și pentru a oferi experiențe de învățare alternativă de calitate.

În acest an școlar echipele de lucru constituite pentru scrierea proiectelor cu finanțare din fonduri europene s-au dovedit eficiente, obținând pentru școală acreditarea Erasmus+ pentru două categorii de proiecte în domeniul educației școlare și în domeniul formării profesionale VET. Acest statut oferă un acces simplificat la finanțare (cerere de grant) pentru activități de mobilitate pentru profesori și elevi până în 2027, cu focus pe dezvoltarea instituției pe termen mediu-lung.

Proiectele implementate în domeniul educației școlare implică 40 de profesori și personal didactic auxiliar care vor participa la cursuri de formare în domenii precum: digitalizarea, comunicare în limba engleză, educație outdoor și de team-building (cooperare). De asemenea, proiectul se adresează elevilor, astfel că până în 2027 aproximativ 130 de liceeni vor participa la mobilităților de grup organizate în parteneriat cu alte școli din țări UE pe teme precum: interculturalitate, cetățenie europeană, toleranță, diversitate, incluziune și egalitate de șanse, utilizarea limbilor străine în comunicare, gestionarea emoțiilor, combaterea dependențelor de social media și substanțe nocive, mediul înconjurător, schimbările climatice, sustenabilitate.

Obținerea acreditării în domeniul formării profesionale VET presupune desfășurarea de activități prin care persoanele implicate să interacționeze și să învețe împreună, dar și, alături de profesioniști din organizații europene, să participe la schimburi de bune practici și la crearea și implementarea de resurse educaționale inovatoare care produc schimbare. Proiectele vor avea ca beneficiari 78 de elevi din cadrul specializării matematică-informatică și 13 profesori, care până în anul 2027 vor parcurge stagii de practică în firme din mediul economic european, având șansa să lucreze direct cu hardware-ul și să participe la proiecte de programare în firme IT.

De asemenea, seria proiectelor cu finanțare europeană se completează cu Proiectul Erasmus+ Ka210 Together, Schools Go Digital! Acesta își propune să abordeze componenta digitală a actului instructiv-educativ, beneficiari fiind 150 de elevi și 30 de cadre didactice. Școlile din cele trei țări partenere, România, Polonia și Turcia, vor desfășura activități în comun în vederea realizării unui ghid de bune practici care să cuprindă lecții ce vizează utilizarea învățării mixte (blended learning). Cele două metode care vor fi exersate în cadrul proiectului sunt clasa răsturnată (flipped learning) și învățarea bazată pe proiect (project-based learning). Proiectul își propune să dezvolte atât abilități ale elevilor (gândirea critică, creativitatea, spiritul de echipă), cât și ale cadrelor didactice (planificarea și coordonarea lecțiilor care combină învățământul tradițional cu pedagogiile digitale).

Colegiul Național „Mihai Eminescu” este, de asemenea, beneficiarul proiectului „Grow a school”, în valoare de 7.000 de euro, finanțat de Asociația Ascendis, program structurat pe două direcții: „Digitalizare în școală”, respectiv „Dezvoltare în școală”, cu trei module de formare: Siguranță psihologică, Orientarea în carieră și Incubatoare de inovație.

Printre obiectivele programului se numără digitalizarea procesului de învățare în școală, integrarea platformei „Code of Talent”, o platformă de microlearning, bazată pe inteligența artificială, care îi ajută pe profesori să digitalizeze stilul de predare, iar pe elevi să învețe și să acționeze rapid într-un context de permanentă schimbare.

Proiectul se va desfășura pe parcursul anului 2027 cu implicarea a 35 de profesori și elevi din 15 clase de gimnaziu și liceu.

„Avem convingerea că prin implementarea acestor programe va fi diversificată oferta de programe educative, resursele procedurale și materiale, fiind pași importanți prin care colegiul nostru se va așeza pe harta școlilor europene naționale și nu numai”, susține prof. dr. Livia Muntean, directoarea Colegiului Național „Mihai Eminescu” Oradea.