În jur de 400 de tineri de la grădinițe și școli, atât din Oradea, cât și din alte comunități străbătute de râul Crișul Repede, au învățat, pe parcursul anului 2023 și începutul anului 2024, despre viața acvatică, importanța menținerii apelor curate și consecințele poluării cu plastic a acestora.

 

Atelierele educative au fost organizate de Aqua Crisius, în cadrul proiectului „Împreună pentru râurile curate ale României/Together for Clean Rivers of Romania”, finanțat de Ambasada Olandei în România. Ele au presupus prezentarea diferitelor specii de pești și altor organisme acvatice care populează sau care au fost reintroduse în Crișul Repede, pentru conștientizarea diversității biologice a apelor în general, proiecții ale unor filme tematice, incluzând producția „România Sălbatică” sau acumularea unor cunoștințe de bază despre parametri fizico-chimici ai lichidelor și importanța acestora. Nu în ultimul rând, teme precum colectarea separată a deșeurilor au fost în centrul unor jocuri în urma cărora tinerii au fost conștientizați de importanța acestei deprinderi, formată încă de la o vârstă fragedă, care contribuie din plin la prevenția și combaterea poluării apelor.

„Activitățile au avut ca scop conștientizarea importanței mediului acvatic sănătos, înțelegerea faptului că deșeurile reprezintă resurse importante în economia circulară și că plasticul din natură nu dispare, ci se degradează lent și ulterior se bioacumulează în diverse organisme vii, incluzând omul”, se afirmă într-un comunicat al organizatorilor.

Aqua Crisius a apărut în 24 mai 2006, din dorința de a asigura practicarea pescuitului sportiv-recreativ la standarde înalte și de a aduce în același loc oameni care împărtășesc aceeași pasiune.

Scopul asociației este de a face din pescuit o modalitate de odihnă şi de petrecere a timpului liber, venind, în acelaşi timp, în sprijinul conservării biodiversităţii şi a echilibrului ecologic în natură. Tocmai de aceea, asociația s-a ocupat de administrarea unor arii naturale protejate în zone umede.

Mai mult, Aqua Crisius își propune se realizeze programe de educație non-formală, informare, conștientizare și implementarea unui management piscicol eficient de către cei care împărtășesc dragostea pentru natură și pescuit.