Emoții mari ieri dimineață la Școala Oltea Doamna. În jur de 140 de elevi, de la două școli, au susținut prima probă a Evaluării Naționale, cea la limba și literatura română. La nivelul județului, la această probă au absentat 361 de elevi.

 

După doi ani cu pandemie și o grevă de trei săptămâni a profesorilor, elevii au intrat ieri în febra examenelor naționale. La centrul de la „Oltea Doamna” au dat examen în jur de 140 de elevi de la școala gazdă și de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Deși elevii glumeau și povesteau ca într-o zi obișnuită de școală, tensiunea plutea în aer. Coridoarele s-au golit destul de repede, elevii despărțindu-se pentru a intra în clase. O domnișoară și-a întrebat mirată colega „tu chiar nu ai mai fost niciodată la Oltea Doamna?”. Cadrele didactice care i-au așteptat pe elevi în clase aveau chipuri zâmbitoare și prietenești și păreau gata să le sară oricând în ajutor.

În Bihor, pentru Evaluarea Națională au fost constituite 49 de centre de examen și două centre zonale de evaluare.

„La prima probă au fost prezenți 4.378 de candidați, din 4.739 de candidați înscriși conform datelor furnizate de aplicația informatizată. Nu au existat situații de candidați care să susțină examenul cu subiecte de rezervă, nici situații de candidați eliminați”, se afirmă într-un comunicat al Inspectoratului Școlar Județean Bihor.

Subiectele din acest an nu au fost mai dificile decât în anii precedenți, dar, conform profesorului și scriitorului Radu Vancu, citat de Edupedu, au fost constituite în maniera de examinare a testelor PISA, „încearcă să se asigure că elevii pot citi corect niște texte, pot extrage informații relevante de acolo, pot face conexiuni între frânturi de informație”, lucruri care sunt de bun augur.

Subiectele primite de candidați au arătat ca niște broșuri cu 10 pagini, ultimele două goale, pentru rezolvarea cerințelor. Elevii au avut de răspuns la mai multe întrebări (identificarea unor cuvinte din text, cunoașterea unor familii lexicale de cuvinte, transcrierea a două figuri de stil, prezentarea unui element comun ambelor texte, înțelegerea sensului unor cuvinte, cunoașterea omonimelor, identificarea cazurilor unor substantive, transcrierea unor propoziții subordonate) bazate pe două fragmente de text, unul din „Limir-împărat” de Ioan Slavici și altul din Octavian Paler „Deșertul pentru totdeauna”. La subiectul al II-leau candidații au avut de scris o compunere de 150 de cuvinte în care să caracterizeze unul din personajele din textul lui Ioan Slavici. 

 

Linie verde pentru elevii care vor să sesizeze nereguli!

 

După proba de ieri, miercuri, 21 iunie, se va da proba la matematică a evaluării naționale, iar joi, 22 iunie, cea la limba și literatura maternă.

Primele rezultate vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14.00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16.00 – 19.00) și 29 iunie (în intervalul orar 8.00 – 12.00).

Comunicarea rezultatelor obținute se face anonimizat prin coduri individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, atât în centrele de examen, cât și pe Internet, respectându-se Regulamentul general privind protecția datelor personale. Codurile individuale vor fi distribuite candidaților, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susținută.

Candidații care depun și transmit contestațiile completează, semnează, depun și transmit și o declarație-tip în care menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții și reprezentanții legali ai candidaților minori. Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie. Probele sunt monitorizate audio-video.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a oricărui tip de materiale ajutătoare: manuale, dicționare, notițe, însemnări, cărți, ciorne, rezumate, culegeri etc., care pot fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare. De asemenea, se interzice candidaților să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și altele asemenea, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia din unitatea de învățământ sau centrul de examen. Nu sunt acceptați în examen candidații care refuză depozitarea obiectelor în sala stabilită de comisie în acest scop.

Ministerul Educației pune la dispoziția celor interesați o linie TELVERDE - 0800801100 - pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități privind desfășurarea Evaluării Naționale. Numărul va fi disponibil pe durata probelor scrise (19 - 22 iunie, între orele 8.00 – 16.00).

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, este media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele din cadrul Evaluării Naționale.