O nouă clădire de patrimoniu a fost redată publicului orădean, după reabilitare și punerea în valoare a elementelor arhitecturale. Este vorba despre Palatul Klobusitzky, imobil situat pe strada Republicii, nr. 31.

Restaurarea imobilului s-a realizat prin „Programul de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în ansamblul urban - Centrul istoric Oradea”, program demarat în anul 2014, sub coordonarea Instituției Arhitectului Șef, fiind unul dintre cele mai importante programe derulate de Primăria Oradea. Prin intermediul acestuia s-a reușit practic schimbarea imaginii orașului, fiind puse în valoare cele mai frumoase clădiri din Ansamblul urban - Centrul istoric Oradea.

Primăria Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, a finalizat execuția lucrărilor de reabilitare care au constat în reparaţii şi schimbarea învelitorii la întreg imobilul. S-a folosit ţiglă solzi de aceleaşi dimensiuni şi culoare ca şi cea originală. Au fost înlocuite toate elementele de tablă ale acoperişului, jgheaburile şi burlanele, doliile şi şorţurile de tablă conexe învelitorii. Totodată, au fost înlocuite și unele elemente de șarpantă deteriorate, aceasta din urmă fiind ignifugată cu materiale omologate. Au fost reparate elementele de zidărie de la nivelul podului și reparate și reabilitate faţadele dispuse spre străzi.

De asemenea, a fost verificat fiecare ornament în parte și, în funcție de starea de degradare, au fost reparate sau înlocuite. Totodată, a fost refăcută tencuiala acolo unde era desprinsă și degradată și apoi refăcute vopsitoriile în culorile specificate în proiect. Tâmplăria a fost curățată și revopsită, la fel și feroneria balcoanelor și au fost refăcute cele patru ornamente din tabla de zinc de la acoperiș.

Lucrările au fost executate de asocierea Glory Residence și Bam Marin Construct. Valoarea contractului de lucrări a fost de aproape 822 de mii de lei.

Urmează ca, în perioada imediat următoare, Comisia de Coordonare a Programului de reabilitare a fațadelor clădirilor situate în „Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea” împreună cu agenții economici de la parterul imobilului menționat, să stabilească aspectul unitar al tâmplăriilor spațiilor comerciale, precum și locul amplasării, forma și alte detalii pentru signalistică.