După ce în cursul anului trecut s-a asfaltat sectorul cuprins între km 0+000 - km 7+467,99, investiţiile vor continua cu modernizarea DC 176 Birtin-Tomnatic între km 7+467,99 - km 11+961,47, în prezent pietruit. Traficul rutier se desfăşoară, acum, greoi, drumul existent este îngust, pietruirea prezintă gropi şi lipsesc dispozitivele pentru colectarea şi evacuarea apelor.

Inspecţia vizuală şi studiul geotehnic au relevat faptul că starea tehnică generală a drumului este precară, caracteristicile tehnice şi structurale alături de multiplele defecţiuni generând condiţii improprii pentru circulaţia rutieră. În conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1994 de aprobare a regulamentului privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor, drumul se încadrează în categoria „C” - importanţă normală.

Oportunitatea investiţiei derivă din eliminarea acestor inconvenienţe prin realizarea elementelor constructive caracteristice drumurilor comunale (îmbrăcăminte bituminoasă, rezolvarea scurgerii apelor meteorice, platforme de încrucişare, rezolvare accese etc.), amenajări care vor conduce la: eliminarea strangulărilor din trafic şi creşterea vitezei de circulaţie; realizarea unui confort sporit pentru participanţii la trafic; mărirea siguranţei circulaţiei; îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin reducerea noxelor şi a poluării sonore;

creşterea nivelului de trai şi a confortului riveranilor; dezvoltarea turismului rural şi atragerea de investitori.

Necesitatea investiţiei rezultă din caractersiticile tehnice de exploatare a drumului, care nu mai corespund normelor în vigoare. Din cauza lipsei unei îmbrăcăminţi adecvate, a elementelor geometrice necorespunzatoare în plan orizontal, vertical şi transversal, circulaţia autovehiculelor desfăşurându-se foarte greu atât în anotimpurile ploioase, când nu este asigurată scurgerea apelor pluviale, cât şi vara, când trecerea autovehiculelor produce praf şi disconfort acustic.

Miercuri, 30 august, la Bucureşti, Adrian-Ioan Veştea, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, şi Dorel Cosma, primarul comunei Vadu Crişului, au semnat contractul de finanţare privind obiectivul de investiţii: „Modernizare drum comunal DC176 Birtin - Tomnatic km 7+467,99 - km 11+961,47. Investiţia se realizează în cadrul Programului Naţional de Investiţii Anghel Saligny. Valoarea totală a investiţiei este de 10.652.205,81 lei, din care finanţarea din bugetul MDLPA este în sumă totală de 10.282.898,83 lei.

Cu realizarea acestei modernizări, din localitatea Birtin se va putea ajunge pe drum asfaltat la drumul DJ 764 Aştileu-Beiuş la sfârşitul proiectului.

I.H.