Consiliul Județean Bihor a finalizat procedura de atribuire a dreptului de superficie asupra unui teren din Municipiul Oradea pentru construirea unui hotel.

 

Terenul se află în proprietatea Consiliului Județean Bihor și are o suprafață de 3.981 mp. Amplasamentul este situat într-o zonă centrală, în vecinătatea Muzeului Țării Crișurilor și a viitorului Centru Cultural Multifuncțional, clădire destinată susținerii unor activități culturale și recreative.  Câștigătorul este „Construcţii Erbaşu” SA, singura companie care a depus ofertă în cadrul licitației lansate în luna octombrie de Consiliul Județean Bihor. Hotelul este o investiție privată. Clădirea ar urma să aibă un regim de înălțime D+P+7E, cu o suprafață construită la sol de 1.280 mp. Hotelul va avea o capacitate de cazare pentru cel mult 280 de persoane. Amenajările exterioare vor presupune o cale de acces auto și pietonal, o parcare auto cu 18 locuri și spații verzi.

„Hotelul va fi construit în proximitatea Muzeului, a viitorului Centru Cultural, a stadionului care se va construi, la doar cinci minute de centrul orașului. Este un amplasament potrivit, ținând cont de creșterea numărului de turiști și activitățile care se vor desfășura în acea zonă”, a precizat Călin Gal, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.

Elementele estențiale ale ofertei declarate câștigătoare sunt următoarele: nivelul redevenței ofertat este de 7,50 Euro/mp/an, echivalentul a 187,50 Euro/mp/25 ani, în condițiile în care redevența minima stabilită ca bază de pornire a licitației este de 7,4 Euro/mp/an sau 185 Euro/mp/25 ani; nivelul redevenței raportat la întreaga suprafață atribuită este de 29.857,50 Euro/an, respectiv 746.437,50 Euro/25 ani, în condițiile în care redevența minima stabilită ca bază de pornire a licitației este de 29.460 Euro/an, respectiv 736.500 Euro/25 ani; suma care urmează a fi investită de ofertant în vederea realizării obiectivului de investiții structură de primire turistică - hotel este de 10.000.000 Euro, fără TVA (echivalentul a 2.511,93 Euro/mp), în condițiile în care suma minima de investit stabilită ca bază de pornire a licitației este de 5.971.500 Euro, respectiv 1500 Euro/mp. În urma aplicării criteriilor de evaluare, oferta a întrunit 90,2 puncte. Investiția se va realiza în patru faze. Prima fază a proiectului prevede realizarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții, în termen de maxim 6 luni de la perfectarea Contractului de superficie. A doua fază a proiectului constă în obținerea Autorizației de construire în termen de maxim 4 luni de la data perfectării Documentației tehnico-economice. Următoarea etapă presupune demararea construcției, în termen de maxim 1 lună de la data obținerii Autorizației de construire, iar ultima fază prevede finalizarea investiției într-o perioadă de maxim 2 ani de la data eliberării Autorizației de construire.