Prin Hotărârea nr.  204/17.08.2023, Consiliul Local a fost aprobat Planul urbanistic de detaliu (PUD) pentru obiectivul „Modernizare Piața Agroalimentară în Municipiul Beiuș”. Nu este primul demers în direcția amenajării unei noi piețe la Beiuș, în februarie 2022 fiind aprobate studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici, iar peste un an, în februarie 2023, era dat acordul de principiu al Municipiului Beiuș în vederea contractării unei finanțări rambursabile de 25 de milioane de lei, din care circa 17,7 milioane vor reveni proiectului de modernizare a pieței agroalimentare.

Conform Planului urbanistic de detaliu, obiectivele investiției sunt: creșterea calității actului comercial prin asigurarea unor condiții civilizate și moderne atât pentru comercianți, cât și pentru cetățenii care utilizează piața, îmbunătățirea imaginii actuale prin realizarea unei construcții moderne, cu aspect îngrijit și crearea de noi locuri de muncă.

Suprafața totală a terenului alocat pieței agroalimentare este de 5046 mp, din care 3620 mp reprezintă aria edificabilă, iar 20 de procente vor fi rezervate spațiilor verzi, inclusiv terase înierbate. Accesul auto se va face din Strada Nicolae Bolcaș, iar parcările necesare vor fi amenajate pe străzile Nicolae Bolcaș și Unirii. Cât privește edificiul în sine, acesta va fi realizat sub forma unei construcții de tip hală, cu un regim de înălțime de P+1E, pe structură din cadre de beton prefabricate, cu închideri perimetrale din panouri sandwich de tip PIR, combinat cu vată bazaltică.

Din documentația anexată proiectului de hotărâre, reiese și motivul pentru care primarul Gabriel Popa a inițiat acest proiect investițional vital pentru Beiuș:  „Piața actuală cu   construcțiile din prezent sunt rezultatul unor intervenții succesive, pe parcursul unui interval mare de timp pentru a remedia anumite deficiențe, însă fără o viziune de ansamblu, ajungând, în zilele noastre, un spațiu depășit, cu un aspect eterogen și nepotrivit pentru o zonă centrală a municipiului”.