Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va introduce două formulare pentru declararea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii , în cazul firmelor scutite de TVA, înscrise până în prezent pe un singur formular, iar termenul de depunere va fi devansat de la 1 martie la 25 februarie.


ANAF a elaborat un proiect de act normativ privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor de declaraţii informative, pentru firmele scutite de TVA, cu o cifră de afaceri mai redusă de 10.000 de euro, respectiv cuprinsă între 10.000 şi 35.000 euro.
Formularele declaraţiilor informative (392A), (392B) şi (393) - ultimul privind veniturile obţinute din transportul rutier internaţional de persoane - se vor depune, în format electronic, la registratura autorităţilor fiscale sau la poştă, prin scrisoare recomandată, până la data de 25 februarie, inclusiv, a anului celui de raportare.
România, în calitate de stat membru al UE, trebuie, de la 1 ianuarie 2007, să calculeze şi să raporteze Comisiei Europene, baza de TVA pentru calculul resursei TVA din fiecare an bugetar, potrivit regulamentelor comunitare obligatorii şi direct aplicabile de la data aderării, se arată într-un comunicat al ANAF.
România a obţinut o derogare şi aplică scutire de TVA pentru firmele cu un plafon al cifrei de afaceri anuale de 35.000 euro.
Potrivit legislaţiei în vigoare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au realizat o cifră de afaceri de până la 10.000 euro, trebuie să transmită valoarea livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii efectuate către persoane înregistrate şi către persoane neînregistrate, inclusiv taxa pe valoarea adăugată.
Pentru firmele scutite, cu o cifră de afaceri anuală cuprinsă între 10.000 euro şi 35.000 euro, România trebuie să calculeze o compensare pozitivă la baza de TVA pentru resursa proprie, se spune în comunicat.
Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, care au realizat o cifră de afaceri cuprinsă între 10.000 euro şi 35.000 euro, trebuie să transmită valoarea livrărilor de bunuri, a prestărilor de servicii şi achiziţiilor efectuate către persoane înregistrate şi către persoane neînregistrate.
De asemenea, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA trebuie să transmită valoarea veniturilor obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.