Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește că, până la data de 26 octombrie, inclusiv, se pot depune cereri de acordare a sprijinului de urgență pentru sectorul cerealelor și al semințelor oleaginoase.

Potențialii beneficiari sunt invitați la Centrele APIA pe a căror rază teritorială a fost depusă cererea unică de plată aferentă anului 2022, în vederea solicitării sprijinului de urgență. Centrele APIA pun la dispoziția fermierilor cereri pretipărite cu date aferente celor  4 culturi (floarea-soarelui, porumb, rapiță, orz), determinate în urma controlelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2022.

APIA menţionează că până la data de 18 octombrie au fost depuse 176.451 cereri cu o valoare  a sprijinului solicitată de 261.620.703,000 lei.

Schema se acordă pentru suprafețele aferente cererii de plată unică pe suprafață depuse în anul 2022 pentru minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile de porumb, orz, floarea soarelui sau rapiță.

Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepţional sub formă de grant, se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantităţi unitare de 78 litri/ha de motorină şi că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulţirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.

Cuantumul este de 2 lei/litru de motorină pentru cantitatea totală de 152.458.321,08  litri de motorină corespunzătoare culturilor de porumb/orz/floarea–soarelui/rapiță

Resursele financiare totale sunt de 304.916.642,16 lei și reprezintă echivalentul sumei de 61.617.993,10 euro, stabilite la cursul de schimb de 4,9485 lei/euro, care se asigură astfel: 147.118.905 lei, echivalentul sumei de 29.730.000 euro, finanțare externă nerambursabilă prin Fondul European de Garantare Agricolă; 157.797.737,16  lei, echivalentul sumei de 31.887.993,77 euro, care se asigură de la bugetul de stat.

Beneficiarii sprijinului de urgență sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, după cum urmează: producători agricoli persoane fizice; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008; producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societățile agricole organizate în conformitate cu Legea nr.36/1991, societățile reglementate de Legea societăților nr.31/1990, grupurile și organizațiile de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005, cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperației agricole nr.566/2004.

Pot solicita grantul beneficiarii care îndeplinesc următoarele condiţii de eligibilitate, în mod cumulativ: sunt înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică de plată 2022 din care se identifică culturile înfiinţate în anul agricol 2021-2022, precum şi suprafeţele de teren aferente culturilor de porumb și/sau orz și/sau rapiță și/sau floarea-soarelui, determinate în urma tuturor controalelor administrative şi la fața locului; sunt înregistraţi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) cu cererea unică de plată 2023 pentru intervențiile din sectorul vegetal; sprijinul se acordă pentru suprafețele aferente cererii de plată unică pe suprafață depuse în anul 2022 pentru minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile de porumb și/sau orz și/sau rapiță și/sau floarea - soarelui; dacă producătorul agricol care a depus cerere unică de plată în anul 2022 a fost preluat prin transfer, sprijinul de urgență acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri poate fi solicitat de entitatea care a preluat exploatația.

După depunerea cererii de solicitare a sprijinului de urgență fermierii nu mai pot efectua transferul de exploatație aferent cererii de plată pentru intervențiile solicitate în anul 2023.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.

Informațiile privind beneficiarii, condițiile de eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de solicitare a ajutorului de stat, precum și Ghidul solicitantului se regăsesc publicate pe site-ul APIA: www.apia.org.ro.