Inițiatorii subliniază că actul normativ urmează să aibă „un impact favorabil asupra mediului de afaceri prin înlesnirea accesului la finanțare a unui număr cât mai mare de întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie.

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională un proiect de HG  pentru derogarea de la prevederile art.5 alin.(1^3) din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM Invest România, aprobate prin HG nr. 282/2020. MF menționează, în Nota de fundamentare, că, prin OUG nr.142/2021, s-a aprobat alocarea unui plafon de garantare aferent anului 2022 în valoare de 10 miliarde lei, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(4^2), astfel: „(4^2) Pentru anul 2022, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 10.000.000.000 lei, din care pentru Subprogramul Agro IMM Invest plafonul este de 5.000.000.000 lei”. În conformitate cu prevederile art.5, alin (1^3) din HG nr. 282/2020 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie - IMM Invest România, cu modificările și completările ulterioare, „pentru anul 2022, plafonul garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest se alocă de către MFP, în mod egal, în favoarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.IFN (FNGCIMM) și Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (FGCR)”. În cadrul Programului IMM Invest România, inclusiv în cadrul Subprogramului AGRO IMM Invest, în anul 2022, până la  mijlocul lunii iunie, au fost înregistrate 10.527 solicitări de garantare în valoare de 6.205.378.408 lei, din plafonul total alocat și repartizat celor 20 de finanțatori participanți în cadrul programului, în valoare de 7,5 miliarde lei (plafon alocat FNGCIMM), ceea ce reprezintă un consum de plafon de circa 83%. De asemenea, inițiatorii proiectului precizează că plafonul de garantare aprobat pentru FNGCIMM în cadrul Programului IMM Invest România, în valoare de 5 miliarde lei, precum și plafonul de garantare aprobat pentru FNGCIMM în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, în valoare de 2,5 miliarde lei, au fost alocate integral în favoarea finanțatorilor participanți în cadrul Programului/Subprogramului. Finanțatorii care au înregistrat grade ridicate de utilizare a plafoanelor de garantare în cadrul Programului/Subprogramului au solicitat suplimentarea plafoanelor de garantare și au fundamentat solicitările de alocare de plafon de garantare pe cererile de credit aflate în stadii avansate de analiză și aprobare. Reglementările legale prevăd posibilitatea efectuării de realocări între instituțiile de credit în funcție de gradul de utilizare a plafoanelor alocate și de ritmul de acordare a garanțiilor, precum și posibilitatea glisării plafonului de garantare între Programul IMM Invest și Subprogramul Agro IMM Invest, respectiv între Subprogramul Agro IMM Invest și Programul IMM Invest, în condițiile obținerii acordului MF. În acest context, alocarea pentru anul 2022, în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, plafonul garanțiilor de stat care pot fi emise în favoarea FNGCIMM  va fi în sumă de 3,82 miliarde lei, iar  alocarea în favoarea FGCR al plafonului garanțiilor de stat care pot fi emise - în sumă de 1,18 miliarde lei.