Perioada de controale se realizează până la finalizarea eşantionului din Bihor care presupune 166 de beneficiari din care 153 sunt ferme de ovine/caprine şi, respective, 13 ferme de bovine. Din acestea 10 ferme au ambele specii. În Bihor se lucrează cu 2 echipe de specialiști.

Din data de 16 septembrie 2016, Agenţia Naţională pentru Zootehnie ANZ prin OJZ judeţene realizează controale în fermele de ovine/caprine și bovine eşantionate de către APIA pentru beneficiari care au solicitat sprijin pe zootehnie - ANTZ 9/SCZ 19, 22,23 , acestea fiind sprijin naţional tranzitoriu pentru ovine/caprine, sprijin cuplat în zootehnie pentru cop la ovine/caprine, vaci de lapte - cop bovine, vaci de carne şi bivoliţe de lapte. Controalele se realizează în baza acordului de delegare nr. 3477 din 15 martie 2016, încheiat între APIA şi ANZ, privind verificarea la faţa locului a respectării de către fermieri a condiţiilor privind ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine şi a ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic. În sectorul zootehnic se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, denumite ANTZ, fermierilor crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme: schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne; schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine. De asemenea, tot în sectorul zootehnic se acordă sprijin cuplat, denumit SCZ, fermierilor activi, crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine şi crescătorilor de viermi de matase, în funcţie de efectivul de animale/număr cutii ouă viermi solicitat de beneficiar, din următoarele categorii: bivoliţe de lapte; ovine; caprine; taurine din rase de carne şi metişii acestora; vaci de lapte; viermi de mătase. Eşantionul cu beneficiarii care vor fi supuşi controlului la faţa locului a fost extras în conformitate cu procedura de eşantionare APIA. Pentru anul 2017, la nive national, eşantionul este de 4.043 exploataţii, cu variaţii cuprinse între 2 - 233 exploataţii, în functie de judeţ. Eşantionul extras de APIA a fost transmis către ANZ, care a emis deciziile cu persoanele nominalizate pentru efectuarea controlului la faţa locului. În acest scop, persoanele nominalizate vor studia şi analiza: documentaţia de control; vor studia cadrul legal şi instrucţiunile privind acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii pentru speciile ovine/caprine şi sprijinul cuplat în sectorul zootehnic; vor verifica data extragerii din RNE a raportului exploataţiei, care urmează să fie controlată, raport care trebuie să fie extras în ziua/preziua efectuării controlului la faţa locului; vor verifica dacă există diferenţe între animalele din raportul de control şi animalele din extrasul RNE. Controlul la faţa locului se efectuează până la data limită a perioadei de reţinere a fiecărui an, dar poate fi efectuat şi în afara perioadei de reţinere. Inspectorii care efectuează controlul, trebuie să verifice la faţa locului: documentele justificative, corespondenţa dintre datele înscrise în cererea unică şi datele înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (RNE), exactitatea şi corectitudinea datelor înregistrate în Registrul Individual al Exploataţiei (RIE) şi existenţa animalelor în exploataţie, pentru animalele cu retenţie sau/şi existenţa documentelor justificative pentru animalele ieşite din efectiv pentru schemele de sprijin cuplat tineret mascul/femel şi/sau animale ieşite ca urmare a circumstanţelor naturale (CN), a cazurilor de forţă majoră (FM), sau alte cauze. Pentru eficientizarea efectuării controlului la faţa locului ANZ a achiziţionat un număr de 60 cititoare performanţe, care pot stoca în memorie 4.000 de numere matricole şi pot fi conectate la calculator, în vederea translatării numerelor matricole.