Principalele modificări limitează la trei numărul de angajaţi pentru persoanele fizice autorizate (PFA), iar în cazul întreprinderilor individuale (II), acestea vor avea dreptul la maxim opt angajaţi. De asemenea, domeniile de activitate la PFA şi II au fost restrânse.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) atrage atenţia că, potrivit Legii nr. 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I în data de 19 octombrie 2016), se modifică modul de înregistrare şi de funcţionare a PFA, II şi întreprinderilor familiale (IF). Concret, începând cu data de 16 ianuarie 2017, numărul obiectelor de activitate potrivit Nomenclatorului CAEN, precum şi numărul angajaţilor pe care îi poate avea o persoană fizică autorizată (PFA) sau o întreprindere individuală (II) va fi limitat. Astfel, art. 16 alin. (1) prevede ca "PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN", în timp ce art. 24 alin. (1) stipulează că "întreprinderea individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN". Legat de numărul de angajaţi, art. 17 alin. (1) prevede ca "PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată singură sau împreună cu cel mult 3 persoane angajate de aceasta, în calitate de angajator cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii". Totodată, potrivit noilor prevederi legale, conform art. 24 alin. (1),"întreprinderea individuală poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în conditiile legii.  

PFA şi II vor solicita Oficiului Registrului Comerţului modificarea, în mod corespunzător, a menţiunilor din registrul comerţului, în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a legii, modificarea menţiunilor referitoare la obiectul de activitate şi emiterea noilor certificate de înregistrare fiind realizată, pe baza cererii, de ORC, cu titlu gratuit. Potrivit art. II, alin. 5, cu 30 de zile înainte de împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), ONRC va publica pe pagina sa de internet listele cu persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate. Fiecare ORC din teritoriu va afişa la sediul său lista persoanelor fizice autorizate, respectiv întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate, în condiţiile legii. De asemenea, în termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), ORC va radia, din oficiu, persoanele fizice autorizate şi întreprinderile individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia prevăzută de lege (alin.1). Transferul drepturilor şi obligaţiilor din patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.