Finanțarea granturilor este asigurată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) din Programul Operațional Competitivitate.

Concret, Măsura 1 - Granturi pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii are alocate 59,69 milioane euro, din POC și de la bugetul de stat. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019.  Microîntreprinderile vor trebui să asigure cofinanțare de 5%, întreprinderile mici - 10%, iar întreprinderile mijlocii - 15%. Firmele care pot contracta granturile sunt entitățile care își desfășoară activitatea în domenii din Clasa P - Invățământ, Clasa Q - Sănătate și asistența socială, Clasa S - Alte activități de servicii.  Măsura 2 - Granturi pentru investiții destinate retehnologizării are alocate fonduri în valoare de 358,14 milioane euro, din POC și de la bugetul de stat. Valoarea granturilor este cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, cel mult de cinci ori cifra de afaceri din 2019. Beneficiarii vor trebui să asigure cofinanțare de 25% - 75%, în funcție de regiunea în care este realizată investiția. Firmele care pot contracta granturile sunt entitățile care își desfășoară activitatea în domenii din Clasa C - Industria Prelucrătoare (cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției), Clasa F - Construcții; Clasa G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H - Transport și depozitare; Clasa I - Hoteluri și restaurante. Criteriile pentru selectarea microîntreprinderilor și IMM-urilor care vor beneficia de granturi sunt următoarele: scăderea cifrei de afaceri la 31 decembrie 2020 față de 31 decembrie 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19; scăderea ratei profitului operațional aferent exercițiul financiar 2020 în raport cu exercițiul financiar 2019, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19; rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, înainte de apariția pandemiei COVID-19;  apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale, conform prevederilor OUG. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României; creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului. În cazul proiectelor care obțin punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rata rentabilității activității operaționale în exercițiul financiar 2019, calculată cu 3 zecimale. Proiectele care nu vor obține minimum 60 puncte nu vor fi eligibile pentru finanțări. De precizat că OUG nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 598 OUG nr. 82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență.