Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală elaborează un formular simplificat pentru direcționarea, către entitățile non-profit sau unitățile de cult, a unei sume din impozitul de venit aferent anului 2019. Formularul urmează să fie publicat săptămâna viitoare și va putea fi utilizat, opțional, până la termenul limită - 25 mai.

Pentru simplificarea mecanismului de distribuire a sumelor din impozitul pe venit aferent anului 2019, la nivelul MFP si ANAF, se află în curs de elaborare un formular unic care cuprinde cele două perioade, fără ca acesta să afecteze opțiunile deja exercitate prin utilizarea formularelor 230 existente până la data publicării noului formular simplificat. De asemenea, publicarea noului formular 230, nu exclude posibilitatea utilizării și depunerii la organul fiscal, în continuare a formularelor inițiale, dedicate celor două perioade aferente anului 2019. Astfel, opțiunea persoanelor fizice privind distribuirea sumelor din impozitul pe venit aferent anului 2019, poate fi exercitată pânã la data de 25 mai 2020, utilizând oricare dintre formulare, respectiv: formularele existente, dedicate celor două perioade, situație în care se utilizeazã câte un formular pentru fiecare perioadă, sau formularul unic simplificat, în care sunt cuprinse cele două perioade. Reamintim că românii pot ajuta organizaţiile nonprofit, unităţile de cult sau bursele private prin redirecţionarea unui procent de 2% sau 3,5% din impozitul datorat statului. Astfel, sumele de bani redirecţionate vor fi folosite pentru finanţarea activităţilor acestor organizaţii, conform legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Potrivit legislaţiei în vigoare, pot utiliza Formularul 230 persoanele fizice care realizează următoarele categorii de venituri, pentru care se datorează impozit pe venit, astfel: venituri din salarii şi asimilate salariilor; venituri din pensii; venituri din activităţi independente impuse pe bază de normă de venit; venituri din activităţi sportive, considerate venituri din activităţi independente, pentru care impozitul se reţine la sursă; venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitarea se realizează prin stopaj la sursă; venituri din cedarea folosinţei bunurilor, când venitul net se determină pe bază de cheltuieli forfetare sau pe bază de normă de venit. Impozitul pe venit se poate redirecţiona după cum urmează: cota de 2% poate fi direcţionată către alte entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private; cota de 3,5% poate fi direcţionată pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale, acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat. Potrivit legii, persoanele care au fost în concediu pentru îngrijirea copilului în anul precedent nu pot redirecţiona 2% din impozit. Pentru anul 2020, cei care vor să redirecţioneze 2% sau 3,5% din impozitul pe venit pot face acest lucru până la data de 25 mai.

Formularele 230 pot fi depuse: la ghişeul administraţiei financiare; la oficiul postal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; online, prin serviciul SPV (Spaţiul Privat Virtual) pe pfinternet.anaf.ro; online, semnat electronic cu certificatul digital calificat pe decl.anaf.mfinante.gov.ro. Sponsorizările pot ajunge la organizaţiile non-profit (ONG) şi unităţile de cult care furnizează servicii sociale acreditate, precum casele de tip familial, cantinele sociale, centrele de recuperare, organizaţiile care se ocupă cu ingrijirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi, organizaţiile care oferă locuinţe protejate, adăposturile de noapte, căminele pentru vârstnici sau centrele pentru copiii cu dizabilităţi. Cei interesati de redirecţionarea impozitului pe venit pot alege dintre mai multe ONG-uri, în funcţie de domeniul în care activează: sănătate, educaţie sau construcţii.