Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță care vizează modificarea și completarea Codului de procedură fiscală și a Codului fiscal, precum și pentru prelungirea unor termene.

Astfel, se propune, prin acest proiect, stabilirea unui nou termen-limită, respectiv data de 31 decembrie 2022, pentru dotarea de către operatorii economici a automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice fiscale. Acest termen este, în opinia oficialilor, necesar pentru aprobarea cadrului legal prin care sunt stabilite specificațiile tehnice și funcționale ale acestor aparate de marcat electronice fiscale, precum și pentru parcurgerea etapelor necesare pentru implementarea obligației. De asemenea, se propune scutirea de la plata impozitului specific unor activități (pentru domeniul HoReCa), în anul fiscal 2022, pentru o perioadă de 180 de zile calculată de la data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv recalcularea impozitului specific datorat, în sensul scăderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. În ceea ce priveşte grupurile fiscale, se propune modificarea prevederilor referitoare la depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit, începând cu  anul 2023, de către persoana juridică responsabilă din cadrul grupului  fiscal, respectiv determinarea și comunicarea rezultatului fiscal de către membrii grupului către persoana responsabilă, în cazul în care în cazul în care cel puțin unul din membrii grupului fiscal intră sub incidenţa prevederilor art. I din O.U.G. nr. 153/2020. Totodată, se intenţionează întroducerea unor modificări importante propuse la Codul de procedură fiscală. Mai precis: în comerțul electronic, noile prevederi propun ca market-place-urile să aibă obligații suplimentare în materia furnizării de informații la Fisc în privința tranzacțiilor desfășurate prin intermediul acestora. În ceea ce priveşte entitățile care au înscrisă în registrul comerțului mențiunea privind inactivitatea temporară sau au suspendată activitatea, se propune încetarea obligațiilor declarative pe perioada inactivității sau a suspendării activității. Legat de impozitul pe dividende, se doreşte introducerea regulilor speciale privind restituirea impozitului achitat în cazul dividendelor care nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, în cazul în care, după regularizarea anuală a dividendelor distribuite parțial în cursul anului și neplătite, rezultă sume de restituit - plătitorul de dividende poate depune la unitatea fiscală competentă o declarație de regularizare/cerere de restituire după aprobarea situațiilor financiare anuale și până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere restituirea. De asemenea, referitor la eșalonarea la plată clasică, se propune posibilitatea de depunere a cererii  de eșalonare la plată și de către debitorii aflați în procedura insolvenței, cu condiția ca aceștia să iasă din procedura insolvenței până la emiterea deciziei de eșalonare la plată. Atenție! Modificările trebuie aprobate de Guvern, iar ordonanța trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial.