Fișierul SAF-T va putea fi verificat atât în cadrul inspecțiilor fiscale, cât și în cadrul contestațiilor, iar contribuabilii care vor depune declarația cu probleme sau care vor rata termenele de transmitere vor risca amenzi de până la 5.000 de lei.

„Contribuabilul/plătitorul are obligația de a depune la organul fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența contabilă și fiscală. Fișierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală” – se arată în Ordonanţa Guvernului nr. 11/2021. Potrivit calendarului de implementare a SAF-T, testarea voluntară a contribuabililor este demarată începând cu luna septembrie, următorul pas  fiind operaţionalizarea sistemului pentru marii contribuabili care va începe de la 1 ianuarie 2022, după care vor fi vizaţi şi contribuabilii mici şi mijlocii. Din textul Ordonanţei Guvernului 11/2021 reiese că, în cazul nerespectării obligaţiei de depunere a fişierului standard de control fiscal, se aplică şi contravenţii. Mai precis, nedepunerea la termenele preăzute de lege a fişierului se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, în timp ce depunerea incorectă ori incompletă se pedepseşte cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei. Fişierul standard de control fiscal se depune în format electronic, la termenul stabilit prin prevederile legale. În cazul în care depunerea fişierului standard de control fiscal nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea sa, data înregistrării fişierului valid este data din mesajul transmis iniţial cu condiţia depunerii de către contribuabil/plătitor a unui fişier valid în termen de 5 zile lucrătoare după termenul prevăzut mai sus. Potrivit ANAF, D406 - Fişierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) se depune în format electronic, data limită de depunere fiind cel mai târziu: până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informaţii decât cele privind stocurile şi activele); până la termenul de depunere a situaţiilor financiare aferente exerciţiului financiar, în cazul Declaraţiei informative D406-Active; în termenul stabilit de Fisc, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declaraţiei informative D406-Stocuri. De precizat că noutăţile privind obligaţia de depunere a fişierului standard de control fiscal (SAF-T) au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 832/31 august 2021.