Firmele românești din industria prelucrătoare, inclusiv întreprinderile mici și mijlocii, vor putea obține ajutoare de stat în valoare totală de până la 300 de milioane de euro, printr-o schemă de granturi aprobată recent.

Companiile din industria prelucrătoare vor putea accesa o schemă multianulă de granturi de la bugetul de stat, în valoare totală de 300 milioane euro, ca urmare a publicării, în Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022 a HG nr. 959/2022. Schema va fi gestionată de Ministerul Economiei și se va aplica în baza acordurilor de finanțare emise de această instituțe până la data de 31 decembrie 2023, plata ajutorului de stat urmând să fie efectuată  în perioada 2022-2027. Ajutoarele vor fi acordate pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, fiind considerate costuri eligibile investițiile în active corporale și necorporale, costurile salariale estimate care rezultă din crearea de locuri de muncă în urma unei investiții inițiale, calculate pe o perioadă de doi ani sau o combinație între cele două. Beneficiarii trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finanțare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public. Pentru companiile mari, costurile activelor necorporale sunt eligibile numai până la un plafon de 50% din costurile totale eligibile ale investiției inițiale. Investiția trebuie menținută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel puțin 5 ani sau, în cazul IMM-urilor, de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în regiunea în cauză pentru perioada minimă relevantă. Beneficiarul trebuie să confirme că, în cei 2 ani anteriori cererii de ajutor de stat, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul de stat și să ofere un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul de stat. În următoarele 30 de zile, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, Ministerul Economiei va publica Ghidul solicitantului, aprobat prin Ordin al minstrului de resort, unde vor fi detaliate toate aspectele tehnice legate de documentele și modalitatea prin care firmele interesate pot aplica pentru această schemă. Înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se va realiza în sesiuni de 30 de zile lucrătoare. Perioada de înregistrare a cererilor se comunică de către Ministerul Economiei pe website-ul său, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor. O ultimă precizare: Hotărârea de Guvern ar trebui să intre în vigoare de la data de 1 septembrie 2022.