Cultivatorii de cartofi vor putea primi în acest an un sprijin financiar de 200 de euro pe hectar printr-o schemă de ajutor de minimis privind susţinerea producţiei de cartofi de consum în anul 2022.

Hotărârea pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2022 aduce fermierilor o plată de maxim 200 euro/ha. Astfel, se stabilește o schemă de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartof, în baza prevederilor Regulamentelor europene. Categoriile de fermieri cărora li se aplică sprijinul prevăzut prin prezenta hotărâre sunt: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător; producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale; producători agricoli persoane juridice. Potenţialii beneficiari trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha; să obțină o producție de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha până la data de 29 noiembrie a anului de cerere; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu cartof de consum în anul 2022; să facă dovada producției realizate prin documente justificative (bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare). Spriijinul se derulează prin Direcțiile Agricole Județene (DAJ). Cererea de înscriere în program și documentele însoțitoare se depun începând cu data intrării în vigoare a hotărârii aprobate astăzi, până cel târziu la data de 15 iulie inclusiv, a anului de cerere iar plățile se vor face în luna decembrie, după expirarea termenului de valorificare a producției. Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, în sumă 15.000.000 lei, reprezentând echivalentul a maximum 3.000.000 euro și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2022. Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de maxim 200 euro/ha, iar plata se efectuează proporțional cu suprafața efectiv cultivată. Valorificarea producției se face până la data de 29 noiembrie inclusiv, a anului de cerere. Verificările în teren pentru identificarea culturii și evaluarea producției de cartofi se realizează de echipe mixte, constituite din reprezentanți ai DA Județene și ai APIA.