Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, necesitatea prevenirii răspândirii infecţiilor provocate de noul coronavirus (COVID-19), dispozițiile Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase, precum şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul fermei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vine în sprijinul fermierilor cu o serie de recomandări.

Astfel, personalul angajat trebuie să se autoprotejeze evitând să intre în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19. Personalul va înştiinţa de îndată conducerea cu privire la această situaţie, pentru luarea măsurilor de asigurare a continuităţii activităţii la nivelul structurii/entității din care fac parte. Conducătorii trebuie să adopte măsuri la nivelul fermelor în sensul limitării interacţiunii directe, la nivelul personalului şi al activităţilor specifice, în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire, cu menţinerea nivelului activităţii curente. Aceste măsuri trebuie să aibă în vedere, cel puțin: stabilirea unui program de lucru diferenţiat; limitarea, pe cât posibil, a deplasărilor personalului în afara fermei, cu excepția categoriilor de personal ale căror activități reclamă prezența în câmp; dispunerea unor măsuri de igienizare a spaţiilor; limitarea contactului dintre angajaţi şi deplasarea în cadrul teritoriului fermei doar în cazurile strict necesare; asigurarea de măşti de protecţie şi substanțe dezinfectante; restrangerea activităților în departamentele fermei "care nu sunt indispensabile" pentru producție; adoptarea procedurilor de siguranță pentru evitarea contagierii, respectarea distanței de siguranță între operatori și unde aceasta nu poate fi menținută, dotarea personalului cu dispozitive corespunzătoare de protecție individuală; efectuarea zilnică și ori de câte ori se impune, a curățeniei în spațiile de lucru, inclusiv în habitaclurile tractoarelor și mașinilor agricole, cu produse specifice care să asigure protecția.

MADR recomandă, de asemenea: programarea declanșării campaniei agricole de primăvară prin aprovizionarea cu input-uri, respectiv prin asigurarea în fermă a cantităților necesare de motorină, semințe, îngrășăminte, alte input-uri; contactarea furnizorilor contractuali și stabiliți grafice pe ore și zile, de derulare planificată a livrărilor de input-uri necesare desfășurării campaniei agricole (semințe, îngrășăminte, motorină, etc); personalul angajat să respecte recomandările autorităților (socializare cu păstrarea distantei între persoane, dezinfecția mâinilor și a suprafețelor de lucru din ateliere și utilaje agricole care sunt atinse cu mâna). Totodată: trebuie asigurată dotarea personalului angajat cu dispozitive de protecție individuală corespunzătoare, printre care salopete/cămăși, șorțuri de unică folosință, încălțăminte de purtat deasupra celei obișnuite, mănuși, măști şi se va realiza un program distinct de acces în aceste spații pentru echipele de angajați ai diferitelor sectoare. În cazul fermelor cu volum mare de lucrări de sezon și care dispun de un număr crescut de personal (permanent, sezonier, zilier), se va organiza activitatea în ture, astfel încât personalul să nu se intersecteze. Totodată, este necesară instruirea personalului angajat care se deplasează în afara fermei pentru lucrări agricole mecanizate în câmp, cu privire la respectarea cu strictețe a tuturor măsurilor de prevenire și protecție transmise de autorități în acest sens, iar la revenirea în fermă, utilizarea materialelor de dezinfecție este obligatorie. MADR mai recomandă stabilirea unor reguli/trasee clare de deplasare și intervenție pentru conducătorii mijloacelor de transport care intră în fermă pentru aprovizionare (input-uri), pentru colectarea producției, sau în ceea ce privește accesul echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, internet/cablu/telefonie fixă).