Ordinul Ministerului Agriculturii reglementează sistemul de sancțiuni aplicabil mai multor scheme de plăți directe.

MADR a publicat în dezbatere Ordinul privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 și 2022. Ordinul reglementează sistemul de sancțiuni aplicabil următoarelor scheme de plăți directe: schema de plată unică pe suprafață; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat; schema simplificată pentru micii fermieri. Pentru fiecare schemă de plăți directe și pentru ajutoare naționale tranzitorii care se acordă în agricultură în anii 2021-2022, conform Ordonanței, se aplică un sistem de sancțiuni care constă în: respingerea plății; sancțiuni administrative, care pot lua următoarele forme: reducerea valorii ajutorului/sprijinului; reducerea suprafețelor pentru care se calculează ajutorul/sprijinul; neacordarea ajutorului/sprijinului; sancțiuni suplimentare; retragerea sumelor acordate. Potrivit prevederilor legale, respingerea plății survine în următoarele situații: neîndeplinirea calității de fermier activ, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic; nerespectarea prevederilor art. 10 din Ordonanță - pentru plățile directe și ale art. 35 din Ordinul nr. 45/2021 - pentru ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal, respectiv a prevederilor referitoare la suprafața minimă a exploatației; pentru suprafețele pe care nu se realizează o activitate minimă; pentru neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate și pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice pentru schemele sprijinului cuplat sector zootehnic, respectiv pentru sprijinul cuplat sectorul vegetal; pentru crearea în mod artificial de condiții pentru obținerea plății; dacă beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu permite efectuarea controlului la fața locului, cu excepția cazurilor de forță majoră și a circumstanțelor excepționale. Sancțiunile care se aplică schemelor de plăți directe și ajutoarelor naționale tranzitorii se aplică în următoarea ordine: sancțiuni pentru supradeclararea suprafețelor, respectiv sancțiuni care se aplică pentru animalele nedeterminate, respectiv pentru declarația sector zootehnic, la care se adaugă, după caz, sancțiunile suplimentare specifice schemei pentru tinerii fermieri; sancțiuni administrative, altele decât cele privind supradeclarările suprafețelor; sancțiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a documentelor justificative aferente cererii de plată și, după caz, a documentelor de modificare a cererii de plată; sancțiuni pentru nedeclararea suprafețelor; rata de ajustare, conform art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic; sancțiuni pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea, cu excepția ajutoarelor naționale tranzitorii - se arată în Ordinul MADR, afișat pe site-ul oficial al Ministerului Agriculturii.